Prawo

Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów od 2022 r.

06 grudzień 2021

Od 1 stycznia 2022 r. pracownik, do którego wynagrodzenia mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł miesięcznie (3000 zł rocznie), może złożyć pracodawcy na piśmie wniosek o niestosowanie tych kosztów.

źródło: fot. Pixabay

Ma to znaczenie m.in. dla podatników uzyskujących przychody z kilku stosunków pracy, gdy często dochodzi do przekroczenia rocznego limitu tych kosztów w trakcie roku i ostatecznie powstania obowiązku dopłaty przez te osoby podatku w zeznaniu rocznym. Płatnik pobiera zaliczki na podatek bez stosowania kosztów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten należy składać odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Przepisy ustawy z 29 października 2021 r. nie przewidują regulacji przejściowych. To oznacza, że wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Zatem pierwsze wnioski o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów podatnicy mogą składać od tej daty. Wniosek nie wymaga uzasadnienia.

Przygotowanie do zmian

Prawidłowe stosowanie nowych przepisów wymaga od pracodawcy - poza znajomością zmian - podjęcia następujących działań:

Krok 1. Zaktualizuj program kadrowo-płacowy, jeżeli używasz go do obsługi osób zatrudnionych.

Krok 2. Poinformuj podatników o zmianie w sposób przyjęty w firmie.

Krok 3. Przygotuj wniosek o niestosowanie zwykłych kosztów uzyskania przychodów.

Krok 4. Po otrzymaniu wniosku nie pomniejszaj podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodu (250 zł)....


czytaj więcej: www.inforfk.pl


źródło: www.inforfk.pl