Prawo

Jak odliczać wydatki na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Poradnik 2022

14 styczeń 2022

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają w danym roku osoby niepełnosprawne (np. z mukowiscydozą).

źródło: fot. pixabay

Specyficznie rozliczana jest ulga w związku z zakupem lekarstw. Nie zalicza się ani do wydatków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu (choć do tej ostatniej znacznie jej bliżej). Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta, zaświadczenie) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek). Oznacza to, że nie wszystkie leki podlegają odliczeniu, np. leki bez recepty, suplementy diety. Są to leki, które są wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ulgę na leki wykazuje się w załączniku PIT-O deklaracji właściwej podatnikowi, tj. w PIT-36 lub PIT-37....


czytaj więcej: www.oddechzycia.pl

źródło: www.oddechzycia.pl