Praca

Firmy nie wiedzą, jak weryfikować badania medycyny pracy z zagranicy

14 styczeń 2022

Pracodawcy mają problem z ustaleniem, czy badania medycyny pracy cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce, spełniają standardy polskich przepisów i będą honorowane w naszym kraju. Zdaniem prawników, zmiana prawa jest konieczna, by jednoznacznie przesądzić, którego kraju regulacje będą miały zastosowanie. Chodzi o badanie ważności orzeczeń lekarskich oraz przy przeprowadzaniu szkoleń BHP i o pracowników zatrudnianych przez nasze rodzime firmy, a pracujących stale za granicą, zwłaszcza w formie zdalnej.

źródło: fot. Pixabay

Problem zgłosił Czytelnik, w ramach akcji Poprawmy prawo prowadzonej przez Prawo.pl i LEX. Jego zdaniem, powinna być jasna zasada, że honorujemy szkolenia BHP i badania lekarskie z krajów pochodzenia pracownika, niezależnie od stanowiska, jak i okresu pracy w Polsce. Jako przykład podaje konieczne w naszym kraju konsultacje psychologiczne dla pracowników kierujących pojazdami służbowymi kat. B. Jak twierdzi, obecne postępowanie jest utrudnieniem dla pracodawców i pracowników oraz często jest fikcją formalnoprawną, o ile jest egzekwowane przez pracodawców.

Pracodawca, dopuszczając do pracy, musi ocenić, czy dokumenty z zagranicy spełniają polskie standardy

  - Zasada jest taka, że w przypadku pracowników delegowanych do pracy w Polsce, właściwe jest prawo państwa ich pochodzenia (czyli kraju, z którego są delegowani). Zasada ta została zmodyfikowana na korzyść pracowników delegowanych na mocy art. 3 ust. 1 dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r., dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 18 z 21.01.1997, s. 1), zgodnie z którym pracownikom zatrudnionym przy świadczeniu usług gwarantowane są co najmniej warunki zatrudnienia obowiązujące na terytorium państwa wykonywania usługi, w tym przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy – napisał Czytelnik Prawo.pl.

Zatem zarówno szkolenia w zakresie BHP, jak i badania lekarskie pracowników delegowanych do pracy w Polsce, powinny spełniać co najmniej wymagania określone w polskich przepisach, tj. w dziale dziesiątym ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz przepisach szczególnych dotyczących szkoleń BHP, przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz uprawnień i kwalifikacji. Chodzi m.in. o art. 229 Kodeksu pracy dotyczący badań profilaktycznych pracowników.

  - Osoba dopuszczająca do pracy w danym zakładzie musi ocenić, czy uzyskane w innym kraju uprawnienia, kwalifikacje, badania profilaktyczne oraz szkolenia BHP pracowników delegowanych do pracy w Polsce przez zagranicznego pracodawcę, spełniają standardy określone w polskich przepisach. Dodatkowo, w przypadku kontroli, przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia organom kontrolnym, w tym inspektorowi pracy, dokumentów w języku polskim bądź ich przetłumaczenia - podkreśla Czytelnik w swoim zgłoszeniu. I dodaje: - Ze względu na zakres zagadnienia sugerujemy kontakt z Okręgowym Inspektoratem Pracy właściwym ze względu na lokalizację zakładu, gdzie będą świadczyli usługi pracownicy delegowani....


czytaj więcej: www.prawo.pl


autor: Grażyna J. Leśniak

źródło: www.prawo.pl