Praca

Zmiana czasu z zimowego na letni a wysokość wynagrodzenia

22 marzec 2022

W nocy 26 na 27 marca o godzinie 2:00 nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. O tej godzinie przesuniemy wskazówki zegara z godziny 2:00 na 3:00. Jak ta zmiana wpłynie na czas pracy i wynagrodzenie pracowników, którzy w tym czasie będą ją wykonywać? Czy ich wynagrodzenie ulegnie z tego powodu obniżeniu? W artykule rozwiewamy wątpliwości.

źródło: fot. pixabay

Zmiana czasu z zimowego na letni

Zasady i terminy zmiany czasu określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026. Zmiana czasu z zimowego na letni polega na przestawieniu zegarów o godzinę z 2:00 na 3:00.

Jak zmiana czasu z zimowego na letni wpływa na wysokość wynagrodzenia?

W związku ze zmianą czasu pracownicy pracujący w nocy z 26 na 27 marca będą pracować o godzinę krócej, więc nie wypracują pełnej normy czasu pracy. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za wykonaną pracę. Przepisy nie wskazują, jak postąpić w sytuacji, kiedy pracownik jej nie świadczy. Jednak niewypłacenie tym pracownikom wynagrodzenia za nieprzepracowaną godzinę byłoby niesprawiedliwe, pracownicy nie przepracują bowiem tej godziny nie ze swojej winy.

Za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotowy do jej świadczenia, a doznał przeszkód ze strony pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie przestojowe, którego wysokość wynika z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli składnik ten nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, należy wypłacić 60% wynagrodzenia. Wynagrodzenie to nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 3 010 zł w 2022 roku (art. 81 §1 Kodeksu pracy)....
autor: Magdalena Stachowska

źródło: www.poradnikprzedsiebiorcy.pl