Praca

Sejm zajmie się Kodeksem pracy! Praca zdalna i badanie trzeźwości prawdopodobne już od nowego roku!

21 listopad 2022

Projekt zmian w Kodeksie pracy dot. wdrożenia pracy zdalnej oraz prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu został skierowany do prac w Sejmie! Na kiedy planowane jest wejście w życie przepisów? Ile czasu będą mieli pracodawcy na przygotowanie się do wdrożenia nowych procedur?

źródło: Canva.pl

"Przybliżamy się do momentu, kiedy Sejm dokona zmian w Kodeksie pracy i praca zdalna, praca hybrydowa będzie już na stałe. Jesteśmy już na szczęście po komisji i podkomisji, więc najprawdopodobniej na kolejnym posiedzeniu Sejmu ten temat zostanie domknięty i propozycja zmiany w Kodeksie pracy trafi do Senatu, następnie oczywiście analiza i podpis Pana Prezydenta." - Marlena Maląg,  Minister rodziny i polityki społecznej

Komisja nadzwyczajna ds. zmian kodyfikacyjnych, podczas posiedzenia w dniu 16 listopada br. rozpatrzyła projekt ustawy Kodeks pracy i skierowała go do dalszych prac w Sejmie! Czy to oznacza początek końca wdrażania tej części zmian w Kodeksie pracy? Wszystko na to wskazuje! Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia, przy czym prace nad Kodeksem pracy zaplanowane są już na 30 listopada!

Przy tak skonstruowanym kalendarzu zmiany dot. badania trzeźwości i pracy zdalnej wejdą w życiu już na początku przyszłego roku!


Kodeks pracy wyprze tzw. ustawę covidową

W zakresie pracy zdalnej nowelizacja Kodeksu pracy oznacza, że jej postanowienia zastąpią (w dniu wejścia w życie ustawy) obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czyli tzw. ustawę covidową. Pracodawcy, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, nadal będą mogli wydawać pracownikom polecenia pracy zdalnej, ale już na innej podstawie prawnej, tj. na podstawie projektowanego art. 67(19) § 3 pkt 1 K.p. Warto zaznaczyć tutaj, że zmiana podstawy prawnej spowoduje konieczność wcześniejszego przygotowania procedur – oceny ryzyka zawodowego, wzorów informacji BHP, oświadczeń dla pracowników i najtrudniejsza do oszacowania część, czyli kwota ryczałtu za zwrot kosztów pracy zdalnej.

Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy:

1) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
2) w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej
– jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Art. 67(19) § 3 projektowanego Kodeksu pracy

Przypomnijmy, że wymogi formalne nie dotyczą okazjonalnej pracy zdalnej, która może być wykonywana jedynie przez 24 dni w roku.

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek

pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Art. 67(33) § 1 projektowanego Kodeksu pracy

Zmiana podstawy prawnej w zakresie pracy zdalnej, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy, będzie nadal rozwiązaniem fakultatywnym zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Praca będzie mogła być świadczona zdalnie, jeżeli zostanie to uzgodnione miedzy stronami stosunku pracy. Zasady wykonywania pracy zdalnej przewidziane w art. 67(20) K.p. będą określane w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli takie organizacje u pracodawcy nie działają – w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników.Czytaj więcej: HR na szpilkach
Źródło informacji: HR na szpilkach