Prawo

ZUS i prawo pracy od 2023 r. Lista najważniejszych zmian

13 grudzień 2022

Zmiany w ZUS i prawie pracy od 2023 roku. Jak dobrze przygotować się do zmian i o niczym nie zapomnieć? Oto lista porządkująca najważniejsze zmiany

źródło: Canva.pl

Zmiany w ZUS i prawie pracy od 2023 roku

W 2023 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w zakresie prawa pracy. Do Kodeksu pracy zostaną wprowadzone przepisy o  pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Na wdrożenie oczekuje również dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, która ustanawia duże zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę.

Od 1 stycznia 2023 r. zmienią się również przepisy w zakresie diet z tytułu podróży służbowych, wynagrodzeń pracowniczych i obowiązków płatników wobec ZUS. Przedstawiamy wykaz zmian dotyczących prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, które zostały uchwalone lub czekają na przyjęcie przez parlament.

Przygotowaliśmy listę porządkującą najważniejsze zmiany, która - mamy nadzieję - ułatwi Państwu przygotowanie się do nowych przepisów.

1. System teleinformatyczny do obsługi umów o pracę i umów zlecenia

Zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

2. Badanie trzeźwości pracowników

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

3. Uprawnienia rodzicielskie dla pracowników będących rodzicami adopcyjnymi

Zmiany od 1 lutego 2023 r.

4. Praca zdalna

Zmiany wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw

5. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw

6. Zmiany w umowach na okres próbny

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw

7. Zmiany w umowach na czas określony

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw

8. Przyznanie prawa do urlopu opiekuńczego

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw

9. Przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw

10. Zmiana wymiaru urlopu rodzicielskiego i zasad jego udzielania

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw

11. Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników i zleceniobiorców

Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

12. Rezygnacja z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

13. Zasady składania oświadczeń i wniosków dla celów obliczania zaliczki na podatek

Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

14. Stosowanie pomniejszenia podatku o kwotę zmniejszającą

Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

15. Odpis na zfśs

Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

16. Diety z tytułu krajowych podróży służbowych

Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

17. Prawo do zasiłku przedsiębiorcy, który zawarł z ZUS układ ratalny

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw

18. Obowiązek utworzenia profilu informacyjnego na PUE ZUS przez wszystkich płatników składek

Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

19. Objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej

Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

20. Ponowny „autozapis” do PPK

Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

21. Wstrzymanie wypłaty zasiłków z FUS

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw

22. Zasiłek macierzyński dla rodziców adopcyjnych

Zmiany od 1 lutego 2023 r.Źródło informacji: kadry.infor.pl