Prawo

Dopłata do okularów dla pracownika

30 marzec 2023

Jeśli pracujesz minimum 4 godziny dziennie przed ekranem komputera i masz oświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę noszenia okularów, możesz ubiegać się u swojego pracodawcy o dopłatę do ich zakupu. Podstawa prawna ku temu wynika z art. 237 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

źródło: Canva.pl

Kiedy pracodawca ma obowiązek dopłacić do okularów?

Wsparcie finansowe ze strony pracodawcy w zakupie okularów należy się tym pracownikom, którzy mają wadę wzroku (jest to potwierdzone oświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy) i w ramach wykonywania obowiązków zawodowych spędzają dziennie przed ekranem komputerowym co najmniej 4 godziny.

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, pracodawca nie może odmówić wsparcia, gdyż do jego udzielenia zobowiązuje go zarówno Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, jak i art. 237 Kodeksu pracy. 


Ważne: pracodawca nie jest prawnie zobowiązany do wsparcia zakupu soczewek kontaktowych. Ich dofinansowanie jest możliwe tylko w zgodzie z wewnętrznymi ustaleniami firmy.


Ile wynosi dopłata do okularów?

Szczegóły dot. wysokości dofinansowania powinny znajdować się w regulaminie wewnętrznym firmy. Z reguły proces przyznawania wsparcia finansowego jest u każdego pracodawcy podobny – należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie, fakturę za zakupione okulary i wniosek o dofinansowanie. Jak wskazuje Interia, różnice mogą wystąpić w zakresie procedur oraz samej kwoty dopłaty. Nie ma żadnych regulacji precyzujących wysokość minimalnego lub maksymalnego dofinansowania, ale z reguły wynosi ono między 200 a 300 zł (kwota zwrotu jest wolna od podatku dochodowego).

Warto mieć na uwadze, że nieraz zakłady pracy dopuszczają możliwość cyklicznego wsparcia finansowego udzielonego przy zakupie okularów, np. raz na dwa/trzy lata.


Co, jeśli nie mam wady wzroku, ale czuje jego pogorszenie?

W przypadku, gdy pracownik zaczyna coraz bardziej odczuwać skutki pracy przed monitorem w postaci pogorszenia się wzroku, może przyspieszyć termin przeprowadzenia badania okresowego. Jeśli w trakcie wizyty wada wzroku zostanie potwierdzona, pracownik może ubiegać się o dofinansowanie okularów.Źródło informacji: biznesinfo.pl