Niepełnosprawni

Warto pogłębiać umiejętności

08 maj 2023

Skończenie szkoły średniej, studiów wyższych, a być może również podyplomowych to spore osiągnięcie, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki ciężkiej pracy i determinacji wreszcie udało się zdobyć wymarzoną pracę. Świetnie jest się realizować zawodowo, jednak nie można osiąść na laurach. W dobrze rozumianym interesie pracownika i pracodawcy jest doskonalenie kompetencji pracowników.

źródło: Canva.pl

Chęć do nauki

Owa chęć do nauki, rozumiana jako pogłębianie wiedzy i nabywanie nowych kompetencji musi być obustronna. Pracodawca inwestujący w szkolenie swojej kadry zyskuje kompetentnych fachowców, natomiast pracownik dostaje wiedzę, która zaowocuje awansem lub lepszymi zarobkami. Ponadto zatrudniający powinien mieć z tyłu głowy artykuł 94 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca ma ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowej. Z kolei pracownik powinien mieć otwartą głowę i patrzeć na kursy i szkolenia jako na doskonałą okazję pogłębienia swojej wiedzy w określonym temacie. 

W dzisiejszych czasach, kiedy postęp nauki oraz rozwój technologii jest bardzo dynamiczny, dokształcanie pracowników stanowi nieodzowny warunek rozwoju każdej osoby i firmy. Inwestowanie w naukę pracowników pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów jednostek, czyli ich zdolności, wydajność, a także do pobudzenia lub wypracowania nowych mechanizmów, np. kreatywności. Szkolenia polegają zazwyczaj na przekazywaniu wiedzy niezbędnej do podniesienia kwalifikacji poszczególnych osób w dziedzinie, którą się zajmują.

Coś za coś

Nie może dziwić, że pracodawca wysyłający pracownika na szkolenie, zwłaszcza specjalistyczny, pogłębiający tzw. kompetencje twarde, chce się w jakiś sposób zabezpieczyć. Pracodawca inwestujący, często niemałe pieniądze, w dokształcanie swojego człowieka, chce mieć gwarancję, że tuż po zakończonym kursie lub szkoleniu pracownik nie przejdzie do konkurencji. Stąd zatrudniający może wymagać podpisania tzw. lojalki, na co pozwala art. 103 kodeksu pracy. W praktyce oznacza to, że pracodawca zabezpiecza swój, dobrze rozumiany interes. Gdyby przeszkolony pracownik przed upływem trzech lat od zakończenia kursu chciał zmienić pracę, to pracodawca może zażądać od pracownika zwrotu poniesionych kosztów szkolenia. Zatem pracownik musi zostać lojalny wobec zwierzchnika, który wyasygnował sporą kwotę na jego rozwój zawodowy.

Niepełnosprawność nie zwalnia z nauki

Pracownik z niepełnosprawnością również ma prawo do szkoleń, o czym jasno mówi rozdział 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwaną „ustawą o rehabilitacji”. Zasadniczo szkolenie osób z niepełnosprawnościami nie odbiega od wszystkich innych szkoleń i  odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. 
Wartością dodaną w kwestii szkoleń pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności jest możliwość refundacji pracodawcy poniesionych kosztów szkolenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ucz się i rozwijaj

Pracownicy, którzy rozwijają się, uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach,  nabywają nowe kwalifikacje, które wymiernie przekształcają się w zysk dla firmy. Odpowiedzialny pracodawca wie, że wykształcona kadra pracownicza i wyszkoleni specjaliści to gwarancja świadczenia najwyższej jakości usług. Taka polityka kadrowa pozwala na doskonałe kreowanie wizerunku, wyróżniając firmę na tle branży. Nie bez znaczenia jest również poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Nie bez znaczenia jest fakt, że zdobyta wiedza teoretyczna przez pracowników uczestniczących w szkoleniach,  w praktyce wcielają innowacyjne projekty, co przekłada się na zysk firmy.

Nie ulega wątpliwości, że samorealizacja zawodowa jest dzisiaj jednym z najbardziej pożądanych elementów przez pracodawców. Warto pamiętać również, że szkoląc pracowników, wpływa się na ich zaangażowanie w realizowane projekty.

 

Monika Łysek, Redaktorka WERBEO