Kariera

Kompetencje pracowników w sektorze IT

01 luty 2024

Obecnie funkcjonujące zawody z czasem zmieniają się. Proces ten będzie trwał, bowiem coraz większe znaczenie zyskuje wykorzystanie automatyzacji i sztucznej inteligencji. Zmieni się charakter pracy i złożoność poszczególnych profesji. Pojawią się zupełnie nowe, a niektóre zwyczajnie znikną. W części z tych profesji istotne będą właściwe kompetencje.W branży IT od dawna można zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój. Co prawda od pewnego czasu rozwój w sektorze nowych technologii jest spowolniony, a to powoduje mniejsze zapotrzebowanie na pracowników, to i tak większość ekspertów uważa że ta branża cały czas ma duże perspektywy rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że ma również strategiczne znaczenie.

Polska wciąż jest na początkowym etapie cyfrowej transformacji. Duża część firm nie wykorzystuje rozwiązań chmurowych, systemów klasy ERP czy business intelligence. Oprócz tego wyzwaniem pozostaje integracja nowoczesnych narzędzi i efektywność ich wykorzystania. Jeśli spojrzymy na to z pozycji rynku pracy zauważymy dwie kwestie - szanse na zatrudnienie i możliwości rozwoju dla pracowników a także konieczność pozyskiwania nowych kompetencji i specjalistów przez pracodawców.

Jednak cały czas pojawiają się całkiem nowe narzędzia i rozwiązania. Trzeba zatem diagnozować i monitorować sytuację na rynku pracy. Dzięki temu sektor IT będze mógł płynnie rozwijać się i odpowiadać na potrzeby innych branż, bowiem w finalnym rozrachunku będzie to miało istotne znaczenie dla całej gospodarki. W tym aspekcie pomocne są analizy i badania odzwierciedlające kierunek zmian.

Z różnych analiz, w tym też z ostatniego Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze IT (BBKL IT) można wnioskować, że pracodawcy mają coraz większe problemy z zatrudnieniem osób, które posiadają odpowiednie kompetencje. W poprzedniej edycji badania wyniki były znacznie lepsze. Pogorszył się m.in. dostęp do pracowników mających kompetencje związane z funkcjonowaniem w zespole i organizacji.

Nie lepiej wygląda to również w kwestii znalezienia pracowników o podstawowych kompetencjach technologicznych. Szczególnie dotyczy to pracowników znających technologie chmurowe, języki programowania czy technologię charakterystyczną dla produktu. Poszukiwane są również osoby posiadające wiedzą teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie pisania kodu czy znajomości języków programowania. Te kompetencje są trudno dostępne dlatego osoby, które nimi dysponują posiadają dodatkowy atut dla pracodawców.

Teza mówiąca, iż trendy w zakresie zmian kompetencji i kwalifikacji pracowników sektora IT wyznaczać będzie rozwój sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i automatyzacji wydaje się jak najbardziej słuszna. W tych zakresach nowe kompetencje i umiejętności staną się bardzo pożądane. Co więcej, kompetencje te umożliwią specjalistom tworzenie innowacyjnych projektów, kreowanie inteligentnych rozwiązań i wspieranie rozwoju firmy w erze cyfrowej.

Co na pewno istotne i co podkreślono w wielu badaniach, choć wdrażanie nowych rozwiązań będzie rozwijać się intensywnie, nie stracą na znaczeniu przy tym procesie aktualnie cenione kompetencje. Oczywiście ulegną w pewnym stopniu modyfikacji, bowiem zmieni się zakres ich stosowania. Ocenia się, iż na znaczeniu stracą potrzeby kompetencyjne związane z powtarzalnymi czynnościami. Zyska natomiast znajomość istniejących i nowych narzędzi oraz umiejętność włączania nowych narzędzi do swoich codziennych zadań.

Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie, jakie są prognozy w kwestii wzrostu zainteresowania specjalistami w branży IT?

Otóż, prawie połowa z przedsębiorców tego segmentu gospodarki wskazuje, że ponownie nadchodzą lepsze czasy dla programistów. Zmiany, jakie zachodzą na rynku IT wskazują, że to właśnie programiści ponownie staną się poszukiwani a ich kompetencje twarde staną się istotne. Bowiem niewiele firm deklaruje iż nie planuje wdrażania rozwiązań, w których wykorzystywana jest sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w tworzeniu, testowaniu, wdrażaniu i stosowaniu oprogramowania. Jak wynika z różnych badań prawie połowa firm ma taki plan a niespełna 20 proc. planuje to w ciągu najbliższych dwóch lat. Prawie 40 proc. firm albo już dokonało wdrożenia, albo jest w trakcie tego procesu.

No dobrze, a jak kształtują się tu oczekiwania pracodawców?

Na pewno z jednej strony konieczne będzie podnoszenie kwalifikacji i kompetencji przez pracowników, którzy już funkcjonują na rynku. Natomiast z drugiej strony niezbędna jest zmiana modelu kształcenia tych, którzy dopiero będą na ów rynek wchodzić. Z jednej strony przedsiębiorcy w branży liczą na dostęp pracowników do specjalistycznych kursów, z drugiej zaś oczekują zmiany programów nauczania publicznych jednostek edukacyjnych. Wskazują również, że dużą zaletą byłoby współfinansowanie kształcenia z funduszy publicznych.

Pracodawcy wskazali, że istotne jest aby pracownicy, których chcieliby zatrudnić w segmencie IT posiadali przynajmniej kilkuletnie doświadczenie na rynku komercyjnym. Oprócz tego ważne będą umiejętności rozwiązywania problemów i pracy w zespole, samodzielność i oczywiście dobra znajomość technologii, wykorzystywanej w danym przedsiębiorstwie. A wracając do wspomnianych już wyżej najnowszych analiz Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze IT trzeba dopełnić, iż przedsiębiorcy szukają głównie osób z poziomu regular, senior i lead, a więc co najmniej ze średnio zaawansowaną wiedzą IT.

Autor: Piotr Świerżewski, Redaktor Werbeo