Praca

Jak pisać o niepełnosprawności w CV?

06 maj 2024

Jeśli już decydujemy się na pisanie o niepełnosprawności w CV, to warto wiedzieć, jak to robić. O czym należy pamiętać, pisząc o niepełnosprawności, i jakie informacje zawrzeć, aby fakt ten nie stał się przeszkodą dla pracodawcy? A nawet więcej, aby mógł stać się zaletą?


Z perspektywy pracodawcy najważniejsze są dwa aspekty. Mianowicie to, czy osoba ta będzie równie efektywna w pracy, jak osoba pełnosprawna oraz czy zatrudnienie niepełnosprawnego nie niesie ze sobą dodatkowych utrudnień. Wysyłając CV, warto więc zadbać o to, aby te wątpliwości pracodawcy rozwiać, a przy tym pokazać korzyści, jakie będzie miał on z zaproszenia osoby z niepełnosprawnością na spotkanie rekrutacyjne.

Osoba niepełnosprawna może posiadać orzeczenie o częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy. Tej informacji w CV lepiej nie zamieszczać. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Otóż większość pracodawców działających na otwartym rynku pracy nie ma świadomości, z czym wiąże się pełna niezdolność do pracy. Pracodawca, czytając CV, może uznać, że oznacza to zakaz świadczenia pracy, a co za tym idzie, takie CV zostanie automatycznie odrzucone. Podobnie jest z częściową niezdolnością do pracy. Ona również może budzić wątpliwości.

Kolejna kwestia to stopnie niepełnosprawności — lekki, umiarkowany, znaczny. Czy takie informacje wpisywać w CV? Jeżeli już decydujemy się pisać o niepełnosprawności, to można to zrobić, jednak koniecznie z wyjaśnieniem. Umieszczenie w CV samej informacji o posiadanym stopniu niepełnosprawności pozostawione bez wyjaśnienia, o jakiego rodzaju niepełnosprawność chodzi, może być dla pracodawcy niezrozumiałe.

Trzeba bowiem pamiętać, że osobom pełnosprawnym niepełnosprawność kojarzy się przede wszystkim z upośledzeniem motoryki (wózek inwalidzki) lub problemami ze wzrokiem (problemy sensoryczne). To natomiast rodzi przekonanie na temat trudności, jakie taka osoba może mieć w pracy. Dlatego też, aby uniknąć stereotypowego myślenia i uprzedzeń, najlepiej jest wyjaśnić charakter posiadanej niepełnosprawności. Rzadko kiedy pracodawca wie, że choroby układu oddechowego i krążenia to druga najczęstsza przyczyna orzekania o niepełnosprawności w Polsce.

Pamiętajmy, że dla pracodawcy ważna jest efektywność pracy i ewentualne koszty doposażenia stanowiska pracy. A zatem pisząc o niepełnosprawności, warto napisać o tym, jakie znaczenie dla pracy ma określona forma czy charakter niepełnosprawności. I tak przykładowo, jeśli kandydat ma problemy ze wzrokiem, ale jest w stanie pracować ze zwykłym monitorem, a potrzebuje jedynie odpowiednio większego ekranu, to warto napisać, że niepełnosprawność nie powoduje w takim przypadku żadnych konsekwencji w zakresie zajmowanego stanowiska pracy.

Żadna osoba z niepełnosprawnością nie chce, aby najważniejszym kryterium zatrudnienia był sam fakt niepełnosprawności. Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że dla pracodawców redukcja kosztów to ważny element prowadzenia biznesu. Można więc to wykorzystać. Tym bardziej że wielu przedsiębiorców nie ma pojęcia, w jaki sposób działają dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Bardzo często nie wiedzą, co i ile mogą zyskać.

Dlatego też warto w treści listu motywacyjnego bądź e-maila umieścić krótką informację o tym, jakie korzyści finansowe z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością może czerpać pracodawca. Powinno się to zrobić na samym końcu wiadomości bądź listu motywacyjnego. Dyskretnie, ale wyraźnie. Bardzo dobrą opcją jest np. odesłanie pracodawcy do linku z informacją o dofinansowaniu zawartej na stronie internetowej PFRON-u. Tam pracodawca będzie mógł dokładnie zapoznać się z całym procesem dofinansowań.

Autor: Piotr Świerżewski, Redaktor Werbeo