Niepełnosprawni

Trwa nabór do projektu rehabilitacji kompleksowej

30 lipiec 2020

Po okresie zawieszenia funkcjonowania ośrodków rehabilitacji kompleksowej, związanym z pandemią ponownie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie kompleksowej rehabilitacji. Wystarczy zgłosić się do nas telefonicznie pod numer 22 50 55 600 lub mailowo ork@pfron.org.pl, gdzie udzielimy wszelkich dodatkowych informacji i wytłumaczymy, krok po kroku, jak wygląda proces rekrutacji do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

źródło: fot. pixabay

Uwaga! Funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi w czasie pandemii. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce Ośrodki będą funkcjonować zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez zespół specjalistów ds. zakażeń. Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu przed wejściem do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej poddawani są testom na obecność koronawirusa.

Do kogo skierowany jest program?

Do tych wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy.
 
Na czym polega udział w projekcie?

Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:

    moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,
    moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne,
    moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

O tym, ile zajęć z każdego modułu będzie miał Uczestnik decyduje na pierwszym spotkaniu w Ośrodku zespół specjalistów. Na początek opracowują oni indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa tygodnie, które są okresem próbnym, a następnie na resztę pobytu Uczestnika.
Kompleksowa rehabilitacja – co to oznacza?

Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej, dlatego główną rolę odgrywa tu moduł zawodowy. Proponowane w ramach tego modułu szkolenia zawodowe, kończą się egzaminem i przyznaniem certyfikatu.
Gdzie jest realizowana rehabilitacja kompleksowa?

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie funkcjonują 4 takie ośrodki:
ORK Wągrowiec

Jeśli jesteś mieszkańcem województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego oczekuje na Ciebie Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej mieszczący się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w  Wągrowcu. Ośrodek zlokalizowany jest nad jeziorem Durowskim pośród lasów sosnowych w pobliżu Szlaku Piastowskiego. Takie położenie daje wiele możliwości poznawania zarówno interesującego historycznie-kulturowo zakątka Polski, jak i aktywnego spędzania czasu. Otoczenie lasów, zdrowe powietrze oraz bezpośredni dostęp do czystego jeziora sprawiają, że jest to idealne miejsce na powrót do zdrowia....

czytaj więcej: www.pfron.org.pl


autor: Aleksander Wejman

źródło: www.pfron.org.pl