Niepełnosprawni

Ile może dorobić emeryt w 2021 r.?

30 kwiecień 2021

Ile może dorobić emeryt w 2021 r. - limity dorabiania zmieniają się co 3 miesiące. Ile wynoszą w marcu, kwietniu i maju 2021 r.?

źródło: fot. pixabay

Ile może dorobić emeryt i rencista w 2021 roku?

W 2021 r. od 1 marca do 31 maja emeryt może dorobić 3820,60 zł. Limity dorabiania wcześniejszych emerytów i rencistów zmieniają się co 3 miesiące. Poprzedni limit obowiązywał od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. i wynosił 3618,30 zł. Niedługo poznamy limity dorabiania od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Limity dorabiania emerytów i rencistów 2021 r.:

Miesiące 2021 r.

I limit

II limit

Styczeń-luty

3618,30 zł

6719,70 zł

Marzec-maj

3820,60 zł

7095,40 zł

Czerwiec-sierpieńWrzesień-listopadGrudzieńLimity dorabiania obowiązują tylko wcześniejszych emerytów czyli takich, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po osiągnięciu tego wieku można dorabiać bez ograniczeń.

Przekroczenie I limitu dorabiania.

Przekroczenie I limitu dorabiania, a więc w przypadku maja 2021 r. 3820,60 zł, powoduje odpowiednie pomniejszenie świadczenia emerytalnego lub rentowego. Jeśli wskazana kwota została przekroczona o 100 zł to o 100 zł pomniejszona zostanie emerytura lub renta. Takiego pomniejszenia nie dokonuje się jednak aż do kwoty II limitu dorabiania. Funkcjonuje tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia. Ustalana jest raz w roku w terminie 1 marca. Od 1 marca 2021 r. wynosi:

    646,67 zł (emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy),
    485,04 zł (renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy),
    549,71 zł (renta rodzinna dla jednej osoby).

Na początku roku (styczeń-luty) obowiązywały kwoty ustalone 1 marca 2020 r.:

    620,37 zł (emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy),
    465,31 zł (renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy),
    527,35 zł (renta rodzinna dla jednej osoby).

Są to maksymalne kwoty zmniejszenia świadczenia emerytalnego lub rentowego stosowane w przypadku przekroczenia I limitu dorabiania. Jeśli np. emeryt dorobi większą kwotę, emerytura zostanie pomniejszona jedynie o 620,37 zł.

Przekroczenie II limitu dorabiania

Sytuacja zmieni się, gdy emeryt przekroczy II limit dorabiania. Wówczas świadczenie emerytalne lub rentowe zawiesza się.
Jak ustala się, ile może dorobić emeryt?

Jak ustala się kwoty wskazujące na to, ile może dorobić emeryt lub rencista? I limit dorabiania to 70% przeciętnego wynagrodzenia, a II limit dorabiania to 130% przeciętnego wynagrodzenia. Stosowne wysokości ogłasza Prezes ZUS za pomocą komunikatów....

czytaj więcej: www.infor.pl


autor: Emilia Panufnik

źródło: www.infor.pl