Niepełnosprawni

Zapraszamy pracowników sektora transportu zbiorowego do udziału w szkoleniu "Różni podróżni - obsługa bez barier"

12 maj 2021

REKRUTACJA NA SZKOLENIE „RÓŻNI PODRÓŻNI” DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, W TYM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

źródło: fot. pixabay

Trwa rekrutacja na szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier”

Jest ono realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Realizatorem szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA RÓŻNI PODRÓŻNI

Uczestnikami szkolenia Różni podróżni mogą być pracownicy mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących  działalność w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego.

W 2-dniowym szkoleniu dla pracowników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 1)  uczestniczyć mogą pracownicy zajmujący następujące stanowiska:

I. pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:

a) sprzedawca biletów,

b) pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera,

c) pracownik infolinii,

d) członkowie drużyny konduktorskiej,

e) pracownik świadczący usługi asysty na dworcu,

f) kontroler biletów,

g) kierowca,

h) motorniczy,

i) pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi,

j) trenerzy wewnętrzni;

II. pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:

a) sprzedawca biletów,

b) pracownik obsługi dworca;

III. pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;

IV. pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;

V. pracownicy podwykonawców przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów

W 4-godzinnym szkoleniu dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 2) uczestniczyć mogą:

I. pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:

a) prezes/dyrektor,

b) wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

II. pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:

a) prezes/dyrektor,

b) wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

III. pracownicy zarządców infrastruktury zajmujący następujące stanowiska:

a)prezes/dyrektor,

b) wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

IV. przedstawiciele związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach...

czytaj więcej: www.pfron.org.pl


autor: Wydział ds. Projektów Współfinansowanych

źródło: www.pfron.org.pl