Prawo

Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

17 czerwiec 2021

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

źródło: fot. Pixabay

Jak przypomina resort finansów, obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych obowiązuje np. w przypadku:

    produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
    zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
    opodatkowania:
        wyrobów węglowych,
        energii elektrycznej,
        suszu tytoniowego,
        wyrobów gazowych.

Rodzaje deklaracji

    AKC-4/AKC-4zo - dotyczy podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych,
    AKC-WW - dotyczy podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,
    AKC-WG - dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
    AKC-EN - dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,
    AKC-ST/AKC-STn - dotyczy podatku akcyzowego od suszu tytoniowego.

Terminy składania deklaracji

    do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,
    do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego,
    wyroby węglowe (dłuższy termin) – do 25. dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,
    energia elektryczna i wyroby gazowe - termin powiązany z upływem terminu płatności lub z zużyciem/użyciem tych wyrobów.

 
Kwartalne deklaracje akcyzowe

W lipcu pojawi się także nowy obowiązek składania deklaracji podatkowych za okres kwartalny. Będzie miał on zastosowanie do wyrobów:

    objętych zwolnieniem od akcyzy,
    opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

Jak tłumaczy MF, w deklaracji tej wykazywane będą ilości wyrobów akcyzowych wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia albo zastosowania stawki zerowej. Deklaracje kwartalne złożą m.in.:

    podmioty prowadzące składy podatkowe, które mają do zadeklarowania wyłącznie wyroby zwolnione lub objęte zerową stawką akcyzy,

    podmioty nieprowadzące składów podatkowych dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyłącznie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy,

    podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia napojów alkoholowych do celów zwolnionych od akcyzy np. do produkcji octu, olejków eterycznych,

    podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia wyrobów energetycznych, dla których ma zastosowanie stawka zerowa, do produkcji innych wyrobów np. do produkcji farb, lakierów....


autor: Krzysztof Koślicki

źródło: www.prawo.pl