Niepełnosprawni

Opieka wytchnieniowa – plany na 2022 rok

22 październik 2021

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie.

źródło: fot. pixabay

Ponad milion osób w naszym kraju to osoby wymagające całodobowej opieki. Są to niepełnosprawne dzieci, a także osoby dorosłe, niepełnosprawni umysłowo lub psychicznie oraz obłożnie chorzy, krótko mówiąc - wszystkie osoby niesamodzielne. Obowiązek sprawowania opieki nad takimi osobami spoczywa w całości na rodzinach. Z uwagi na dobro chorego opiekunowie poświęcają swój czas, często rezygnując z pracy zawodowej, czasami narażając własne zdrowie. Do niedawna opiekunowie chorych, czyli przede wszystkim członkowie rodzin, byli pozbawieni jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa.

Opieka wytchnieniowa w Polsce prowadzona jest w ramach „Funduszu Solidarnościowego” jednak z uwagi nie do końca dopracowanych przepisów wiele samorządów nie jest w stanie ich prowadzić bez przerw pomiędzy końcem jednej edycji a następną. M. in. Ten temat zawierała petycja jaka trafiła w ostatnim czasie do sejmowej Komisji ds. Petycji

Obecna na posiedzeniu Komisji Elżbieta Gimlewicz - naczelnik Wydziału do Spraw Obsługi Funduszu Solidarnościowego w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformowała: - Widzimy konieczność zapewnienia ciągłości realizacji programu w zakresie opieki wytchnieniowej. Zobowiązujemy się, że program dotyczący opieki wytchnieniowej uruchomimy wcześniej. Będzie możliwość rzeczywistej realizacji tej usługi od stycznia 2022 r....


źródło: www.ox.pl