Niepełnosprawni

IV Forum Architektów: „Badania pokazują realne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności”

23 listopad 2021

Poruszamy się w świecie stereotypów o dostępności. Dopiero badania, w których uczestniczą osoby z niepełnosprawnościami pokazują ich realne potrzeby – mówił Kamil Kowalski, Dyrektor Integracja LAB, który był prelegentem podczas IV Forum Architektury w poniedziałek, 22 listopada.

źródło: fot. Pixabay

IV Forum Architektury w tym roku odbywało się pod hasłem „Urbanistyka i architektura wobec wyzwań klimatycznych i transformacji energetycznej”. Większość tematów skupiała się na omówieniu planów zagospodarowania przestrzennego, przyjaznych dla klimatu czy dostępności przestrzeni publicznej i architektonicznej.

Wśród prelegentów był Kamil Kowalski, Dyrektor Integracja LAB, który opowiadał o roli badań w tworzeniu uniwersalnej dostępności rozwiązań architektury i przestrzeni publicznej. Przytoczone badania były prowadzone w ramach Integracji LAB, a dobór respondentów przebiegał w grupie osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Bawić się po swojemu i bez barier

  - Poruszamy się w świecie stereotypów, dopiero badania pokazują realne potrzeby osób z niepełnosprawnościami na temat dostępności – powiedział Kamil Kowalski.

Na poparcie tej tezy przytoczył trzy badania Integracji LAB. Pierwsze z nich dotyczyło potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami na placach zabaw. Zostało przeprowadzone z 10. matkami i ich dziećmi z niepełnosprawnościami przez wywiady grupowe.

Badanie wykazało, że dzieci na wózkach schodzą z nich na placu zabaw, np. przy korzystaniu z piaskownicy lub przy innych zabawach, w czasie których raczej czołgają się niż korzystają ze swojego sprzętu. Okazuje się, że w takich przypadkach problemem dostępności może być chropowata nawierzchnia, która rani dziecięce łokcie i ogranicza je w zabawie z innymi.

Dostępne centra handlowe

Kolejne badanie dotyczyło dostępności centrów handlowych. W tym badaniu głównie wzięły udział osoby z niepełnosprawnościami. Na pytanie o to, co przeszkadza im w centrach handlowych, 47 proc. ankietowanych odpowiedziało, że… za duży tłum ludzi, a 41 proc. – za wysokie ceny. Z kolei 30 proc. respondentów zaznaczyło odpowiedź, że przeszkadza im światło i hałas.

Wydawać by się mogło, że odpowiadając ankietowani skupią się raczej na dostępności usług centrów, dostępnych windach, itd. Tymczasem z badań wynika, że przeszkadza im to samo, co osobom pełnosprawnym.

Niekomfortowe seanse w kinach

Ostatnie, przytoczone przez Kamila Kowalskiego, badanie odnosiło się do dostępności kinematografii. Wyniki mówią o tym, że osobom głuchym wystarczy dostępność w postaci napisów do filmu, nie potrzeba usługi tłumaczenia treści na polski język migowy. Choć w przypadku dzieci – same napisy nie wystarczają i należy zadbać o tłumacza PJM....


czytaj więcej: www.niepelnosprawni.pl


autor: ag

źródło: www.niepelnosprawni.pl