Niepełnosprawni

Korzystne zmiany w "Programie wyrównywania różnic między regionami III"

03 grudzień 2021

W dniu 22 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wniosek Zarządu Funduszu, podjęła decyzję o wprowadzeniu korzystnych zmian w Programie wyrównywania różnic między regionami obszar D, który przewiduje pomoc finansową dla samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na zakup mikrobusów albo autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek służących ich rehabilitacji.

źródło: fot. pixabay

Zmiany dotyczą:

1) umożliwienia dofinansowania zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (dotychczas w programie mogły uczestniczyć wyłącznie placówki prowadzone przez samorząd gminny, powiatowy albo organizacje pozarządowe);

2) podwyższenia maksymalnej wysokości dofinansowania PFRON (intensywności pomocy) do zakupu pojazdu o 15 punktów procentowych.

Program wyrównywania różnic między regionami III
Uchwała Rady Nadzorczej PFRON nr 11/2021...


autor: Departament ds. Polityki Regionalnej

źródło: www.pfron.org.pl