Niepełnosprawni

Obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych do PFRON – jak dokumentować schorzenia szczególne?

03 grudzień 2021

Pracodawca może obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych do PFRON poniżej 6% wówczas, gdy zatrudnia osoby niepełnosprawne ze szczególnymi schorzeniami. O ile lista szczególnych schorzeń jest jasna, o tyle problematyczne dla pracodawców pozostaje dokumentowanie tych schorzeń, a tym samym potwierdzenie prawa do zastosowania obniżonego wskaźnika.

źródło: fot. pixabay

W przypadku większości pracodawców zatrudniających, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jednym z podstawowych obowiązków — jest, w razie niespełnienia warunku określonego w ustawie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dokonywanie miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wpłata stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Z wpłat zwolnieni są ci pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%...


czytaj więcej: www.portalkadrowy.pl


autor: Karolina Kołakowska

źródło: www.portalkadrowy.pl