Praca

Polska najlepsza w Europie. Mieliśmy największy wzrost zatrudnienia

14 styczeń 2022

Stopa zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat w Unii Europejskiej wyniosła w trzecim kwartale 2021 roku 73,5 proc. Oznacza to wzrost o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z drugim kwartałem 2021 r. Najnowsze dane Eurostatu są jeszcze bardziej optymistyczne dla Polski. - W okresie pandemii COVID-19 Polska odnotowała największą poprawę wskaźnika zatrudnienia ze wszystkich krajów - komentuje Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

źródło: fot. pixabay

    - Stopa bezrobocia w Polsce z danych Eurostatu wyniosła w trzecim kwartale 2021 roku 3,2 proc. (w drugim kwartale było to 3,5 proc.).

    - Polska odnotowała największą poprawę wskaźnika zatrudnienia wśród wszystkich krajów UE, gdy zestawimy aktualne dane z tymi z czasów przedpandemicznych - 2,4 proc. (porównując dane z trzeciego kwartału 2021 z czwartym kwartałem 2019).

    - Wskaźnik zatrudnienia w całej Unii Europejskiej (skorygowany sezonowo) dla osób w wieku 20-64 lat wyniósł 73,5 proc. Wskaźnik zatrudnienia dla Polski był równy 75,7 proc.


Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące zatrudnienia w Unii Europejskiej w trzecim kwartale 2021 roku. Wskaźnik zatrudnienia (skorygowany sezonowo) dla osób w wieku 20-64 lat, w całej Unii Europejskiej wyniósł 73,5 proc. Oznacza to wzrost o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z drugim kwartałem (72,8 proc.).

Wskaźnik zatrudnienia dla Polski w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 75,7 proc.

Dobre wiadomości dla Polski

Jak zauważa na Twitterze Andrzej Kubisiak, opublikowane przez Eurostat dane to dobre informacje dla polskiego rynku pracy....


czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: km

źródło: www.pulshr.pl