Biznes

Do 31 stycznia przedsiębiorcy mogą zgłosić chęć korzystania z Małego ZUS Plus

21 styczeń 2022

31 stycznia 2022 r. mija termin składania wniosków o opłacanie Małego ZUS Plus. Mały ZUS Plus to niższa składka na ubezpieczenia społeczne. Można w ten sposób zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Aby skorzystać z Małego ZUS Plus musisz być przedsiębiorcą (wpis do CEIDG) i mieć przychód, który nie przekroczył 120 tys. zł w 2021 r. Z ulgi może skorzystać tylko osoba, która prowadziła firmę w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

źródło: fot. pixabay

Mały ZUS Plus daje najmniejszym firmom możliwość wyboru niższych składek na ubezpieczenia społeczne. W obecnej sytuacji gospodarczej, naznaczonej walką z pandemią, możliwość płacenia mniejszej składki może być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności w dotychczasowym zakresie – mówi wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Golecki.

Wiceminister poinformował, że Mały ZUS Plus cieszy się dużym zainteresowaniem – obecnie korzysta z niego ok. 327 tys. firm. Szacuje się, że w ten sposób przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić rocznie ponad miliard złotych.

Dla kogo Mały ZUS Plus

Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest poprawa sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorców i ich firm, poprzez ograniczenie obciążeń z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i powiązanie ich wysokości z dochodem.

Mały ZUS Plus to dobre rozwiązanie dla:

    drobniejszych przedsiębiorców, których firmy nie osiągają dużych przychodów;
    przedsiębiorców, którzy w obecnej sytuacji mają problem płynności finansowej.

Przykładowo:  Przedsiębiorca, którego średniomiesięczny dochód w 2021 r. wyniósł 3 tys. zł, w 2022 r. zapłaci na ubezpieczenia społeczne ok. 474 zł miesięcznie, a więc zaoszczędzi ok. 650 zł w stosunku do tzw. pełnego ZUS-u.

Na czym polega Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus to dobrowolne rozwiązanie umożliwiające opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne.

Wysokość składki jest proporcjonalnie uzależniona od wysokości uzyskanego rok wcześniej dochodu, który w sposób bardziej realny niż przychód odzwierciedla faktyczną sytuację finansową przedsiębiorcy....


czytaj więcej: www.inforfk.pl

źródło: www.inforfk.pl