Praca

Wymiar czasu pracy w listopadzie 2022 r.

14 listopad 2022

Jaki jest wymiar czasu pracy w listopadzie 2022 r.?

źródło: Canva.pl

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym listopad 2022 r. wynosi:

  • 160 godzin;
  • 20 dni do przepracowania (w przypadku podstawowego systemu czasu pracy przewidującego 8-godzinny „roboczodzień”).

Sposób wyliczenia liczby godzin do przepracowania w listopadzie 2022 r.


W myśl art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w listopadzie 2022 r. niezbędne jest:


  • przemnożenie 4 pełnych tygodni przypadających na okres od 1 do 28 listopada przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy): (40 godz. × 4 tyg.) = 160 godz.;
  • dodanie do otrzymanego wyniku liczby dni pozostałych do końca listopada, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc w listopadzie 2022 r. pełne tygodnie to: 1-7.11, 8-14.11, 15-21.11, 22-28.11 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie przypadające na dni od poniedziałku do piątku to 29 i 30 listopada):  160 godz. + (8 godz. × 2 dni „wystające”);
  • odjęcie od otrzymanej wartości po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w listopadzie w dniu innym niż niedziela (chodzi tu więc o święta 1 i 11 listopada czyli Wszystkich Świętych oraz Narodowe Święto Niepodległości): 160 godz. + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 11 listopada).


Czytaj więcej: serwiskadrowego.pl
Źródło informacji: serwiskadrowego.pl