Praca

Czy na home office jesteś bezpieczny?

08 luty 2024

Według statystyk GUS wypadki w pracy zdalnej stanowią zaledwie ułamek wszystkich wypadków w pracy. Ostatnie dane, obejmujące trzy kwartały ubiegłego roku (2023), notują 223 oficjalnie zgłoszonych przez pracodawców zdarzeń na home office, w stosunku do prawie 46 tysięcy(!) wszystkich wypadków w pracy tym samym okresie. Co jednak nie znaczy, że pracując w domu, możemy czuć się zupełnie bezpiecznie.


Najczęstsze wypadki na home office

Co złego może nas spotkać pracując w chmurze? Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) prowadzi rejestr wypadków podczas pracy zdalnej, począwszy od roku 2020, gdy ta  stała się popularna przez pandemię. Okazuje się, że najczęściej zgłaszane są zasłabnięcia i przypadki urazów, związane z niewydolnością krążeniowo-oddechową. Biorąc pod uwagę, że często na home office pracuje tylko jeden z domowników, zasłabnięcia są sporym ryzykiem, bowiem brakuje osób, które mogą udzielić pierwszej pomocy. I choć aż kilkanaście osób w wyniku takiej sytuacji poniosło śmierć, zawał czy udar w miejscu pracy nie ma znamion kwalifikujących do wypadku w pracy i związanych z tym odszkodowań, bowiem bezpośrednia przyczyna wypadku nie jest zainicjowana niedopilnowaniem warunków pracy przez pracodawcę lub pracownika, a jest to tzw. sytuacja medyczna.

Co może Ci się przytrafić w domowym biurze?

Dane o wypadkach w pracy zdalnej nie były łatwe do pozyskania. Ostatecznie zdecydowano się dodać dodatkowe pytanie naprowadzające w ramach tzw. Statystycznej karty wypadku. Co spotykało pracowników w domowych biurze oprócz omdleń? Uszkodzenie ścięgien przy rozcięciu palca podczas przygotowywania posiłku czy niefortunny upadek w toalecie, podczas którego doszło do uszkodzenia gałki ocznej, to te najbardziej dramatyczne i niefortunne zdarzenia. Do częstych należały z kolei wypadki na drodze publicznej w drodze do biura po sprzęt służbowy.

Dlaczego w pracy zdalnej dochodzi do wypadków?

Oprócz rejestru wypadków PIP przeprowadza także kontrole warunków pracy na home office. W ubiegłym roku było ich 60. Najwięcej uchybień odnotowano w zakresie nieopracowania procedur zawierających zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz nieprzekazania tychże informacji pracownikowi.  Równie często nie dopełniono także oceny ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej. Jednakże home office w ogólnym rozrachunku wypadkowości nie wypada całkiem źle na tle innych branż.

Branże wysokiego ryzyka

Nie będzie szczególnym zaskoczeniem, gdy podamy te, w których wypadki zdarzają się najczęściej. Od lat niezmiennie prym wiedzie tu górnictwo. Wypadki często przytrafiają się także rolnikom i budowlańcom, co zrozumiałe, biorąc pod uwagę wysoki stopień zmechanizowania tych sektorów.

Liczba poszkodowanych

Według dokładnych szacunków GUS-u w 2023 do września 2023 zgłoszono 45 809 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W stosunku do roku ubiegłego wypadków jest więcej – o 7,5%. Zwiększył się także wskaźnik wypadkowości, czyli liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących. Z 2,99 do 3,22. W wypadkach w miejscu pracy śmierć poniosło 99 osób. Było także 206 przypadków, w których wypadek w pracy doprowadził do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W podziale na województwa najwięcej zgłoszeń zarejestrowano w województwach:
  • śląskim (4,23),
  • warmińsko-mazurskim (4,01),
  • opolskim (3,93),
    a najmniej w:
  • małopolskim (2,36),
  • mazowieckim (2,46),
  • lubelskim (2,72).

Agnieszka Kopaczewska-Lisek: Redaktor Werbeo