Biznes

Plaga L4 związanych z problemami zdrowia psychicznego

23 luty 2024

W zeszłym roku, lekarze na terenie całego kraju wydali przeszło 1,4 miliona zwolnień lekarskich związanych z problemami zdrowia psychicznego i zaburzeniami zachowania, co skutkowało 26 milionami dni nieobecności w pracy z powodu choroby, jak informuje ZUS przekazując dane do PAP.


Obserwuje się wzrost liczby osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i problemy z zachowaniem. 
Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2023 roku odnotowano 8,7% wzrost liczby zwolnień lekarskich z tego powodu w porównaniu do roku 2022. Wśród najczęstszych przyczyn takich zwolnień wymienia się depresję, nerwicę oraz reakcje na intensywny stres. 

W porównaniu do poprzedniego roku, gdzie wydano 1,3 miliona takich zwolnień, co przekładało się na 23,8 miliona dni nieobecności, widoczny jest znaczący wzrost. Do najczęstszych jednostek chorobowych, które były powodem wydawania zwolnień, należały reakcje na intensywny stres, epizody depresyjne oraz inne zaburzenia lękowe.

W 2023 roku, z powodu reakcji na stres wydano niemal 477,6 tysiąca zwolnień (8 milionów 855 tysięcy dni nieobecności), z powodu epizodów depresyjnych – 251,6 tysiąca (5 milionów 137 tysięcy dni nieobecności), a z powodu innych zaburzeń lękowych – 246 tysięcy zwolnień (4 miliony 765 tysięcy dni nieobecności). 

Przypominamy, iż Rząd planuje wprowadzenie zmian w systemie wypłaty zasiłku chorobowego, zgodnie z którymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie odpowiedzialny za jego wypłatę od pierwszego dnia nieobecności pracownika. Aktualnie obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców obowiązek pokrywania kosztów wynagrodzenia chorobowego, które stanowi 80% wynagrodzenia, przez okres do 33 dni w ciągu roku.
9 stycznia 2024 r., Rada Ministrów omawiała plany i harmonogram wprowadzenia tych zmian.

Główne punkty nowych przepisów to:
  • ZUS będzie wypłacał świadczenie chorobowe od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego pracownika. W obecnym systemie, pracodawcy finansują wynagrodzenie chorobowe do 33 dni rocznie, a w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia - do 14 dni.
  • Nowe zasady dotyczące zasiłku chorobowego zaczną obowiązywać od roku 2025.
Odnosząc się do najnowszych danych o zwiększonej liczbie kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzanych przez ZUS, stwierdzić należy, że nadużywanie zwolnień lekarskich stanowi obecnie poważny problem w kraju.

Autor: Edyta Semerko, Redaktor WERBEO