Praca

W Twoje firmie warto poprawić BHP? – skorzystaj z dofinansowania z ZUS-u

27 luty 2024

Od ponad 10 lat ZUS prowadzi program prewencji wypadkowej, który pozwala każdej firmie uzyskać dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. Obecnie firmy mogą ubiegać się nawet o 300 tysięcy złotych w programie “Dotacje z ZUS 2024-2025”. Uzyskane środki finansowe należy przeznaczyć na inwestycje w zakup maszyn i urządzeń, które mogą przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.
Wysokość dofinansowania ZUS 2024-2025


Kwota nieznacznie różni się w zależności od tego, na co przeznaczymy pieniądze. Dofinansowanie na realizację działań inwestycyjnych wynosi aktualnie 299.000 lub 300.000 zł, jeśli projekt zakłada zarazem działania inwestycyjne i doradcze. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 tysięcy.

W obu przypadkach ZUS pokrywa do 80% wartości projektu. Resztę kwoty wykłada przedsiębiorstwo. Dofinansowanie można uzyskać nie częściej, niż raz na trzy lata. Na co można przeznaczyć dotację na prewencję wypadkową z ZUS


Na jakie urządzenia można przeznaczyć te dotacje? Lista jest długa. Są to na przykład:

 • urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości np. zabezpieczenia krawędzi, które chronią przed upadkiem,
 • optoelektryczne urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, skanery laserowe)
 • elementy systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęczne urządzenia sterujące, urządzenia blokujące zezwalające, wyłączniki krańcowe),
 • systemy wentylacji lub klimatyzacji na halach i w magazynach,
 • wymiana oświetlenia hal i magazynów na energooszczędne źródła światła LED,
 • manipulator do szyb (budownictwo),
 • odciągi stanowiskowe (budownictwo),
 • obudowy, osłony, kurtyny i ekrany chroniące przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
 • wyroby i ustroje przeciwdrganiowe (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.)
 • neutralizatory elektryczności statycznej,
 • wózek widłowy, który minimalizuje obciążenie pracowników,
 • wszelkiego rodzaju osłony na maszyny zabezpieczające przed dostępem, a tym samym chroniące przed wypadkami,urządzenia oczyszczające powietrze (np. filtry, filtropochłaniacze)urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.
 • Szczegółowo działania inwestycyjne i doradcze, na które można przeznaczyć dofinansowanie, wskazano w Katalogu działań. W jednym projekcie może być realizowanych jednocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych.


Dofinansowanie ZUS 2024  BHP – dla kogo?


O środki na poprawę BHP może ubiegać się każda firma, która przygotuje wypełniony wniosek. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują przepisy zmieniające zasady działania programu: te same zasady programu ZUS dotacje 2024 będą obowiązywać wszystkich przedsiębiorców. Do tej pory wnioski były rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, a na ocenę projektu trzeba było czekać nawet kilkanaście miesięcy! Aktualnie wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w ramach procedury konkursowej.Kto może złożyć wniosek o dotacje na BHP

Do konkursu mogą przystąpić firmy, spełniające łącznie kilka postawionych warunków. Przedsiębiorca:

 1. nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,

 2. nie może zalegać z opłacaniem podatków;

 3. nie może znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji,

 4. nie może mieć postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem,

 5. nie może ubiegać się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,

 6. oraz nie może ubiegać się o dofinansowanie wcześniej niż przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.Wypełnianie wniosku

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia powyższych kryteriów – nie podlega rozpatrzeniu. Wzór wniosku można pobrać ze strony projektu: WNIOSEK ZUS BHP. Wypełniając go, należy podać: imię i nazwisko lub nazwę płatnika składek oraz numer rachunku składkowego, liczbę osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, a także rodzaj, opis, cel i sposób realizacji działań w ramach projektu. Do wniosku dołącza się także oświadczenie płatnika składek o spełnianiu warunków, o których mowa powyżej. Obligatoryjnie wniosek powinien także zawierać dokument przedstawiający poziom czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego.Termin realizacji dotowanego projektu

Po uzyskaniu dofinansowania należy spożytkować uzyskane środki. Wniosek nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wskazania planowanego terminu realizacji projektu. Ten nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy od momentu uzyskania dotacji. Przed określeniem terminu realizacji dotacji należy więc wziąć pod uwagę czas potrzebny od zamówienia do dostawy sprzętu czy też czas na zdobycie uprawnień na planowane urządzenia oraz wykonanie pomiarów po realizacji projektu, jeśli takowe są wymagane. 


Agnieszka Kopaczewska-Lisek, Redaktor Werbeo