Praca

Grupowe ubezpieczenie na życie w zakładach pracy

17 maj 2024

Są zakłady pracy, w których pracodawcy dodatkowo ubezpieczają grupowo pracowników na życie. Jakie są warunki oraz świadczenia wypłacane w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową?
Na wstępie powiedzmy, że w sytuacji kiedy pracodawca zdecyduje się na dodatkowe ubezpieczenie grupowe w pracy, przystąpienie do takiego ubezpieczenia jest dobrowolne dla każdego pracownika. W grupie pracowników, którzy przystąpią do dodatkowego ubezpieczenia na życie pracodawca wyznacza jednego pracownika, który będzie administrował takim ubezpieczeniem. Poza tym, taki administrator będzie również odpowiedzialny za informowanie każdego nowo przyjętego pracownika o funkcjonującym w obrębie firmy grupowym ubezpieczeniu na życie.


Warunki umowy

Jeżeli mówimy już o przystąpieniu i negocjacjach warunków ubezpieczenia, to kwestie te spoczywają na pracodawcy. Zanim zawarta zostanie umowa pracodawca negocjuje z ubezpieczycielem:


  • sumę ubezpieczenia,
  • wyłączenia odpowiedzialności,
  • wykaz zdarzeń, jakie będą objęte ochroną ze strony firmy ubezpieczeniowej,
  • wysokość składki od każdego, pojedynczego członka grupy.

Umowa z ubezpieczycielem jest jedna, ale ubezpieczonych może być wielu. Niektóre zakłady pracy umożliwiają też, aby objętym ochroną był nie tylko dany pracownik, ale także jego rodzina, która żyje wspólnie w gospodarstwie domowym. Warunki korzystania z grupowego ubezpieczenia na życie są identyczne dla każdego pracownika w danej firmie. Nie ma więc on żadnego wpływu na jej kształtowanie, natomiast przed przystąpieniem do takiego ubezpieczenia musi on wypełnić deklarację przystąpienia do umowy.

Ponadto, w przypadku ubezpieczeń grupowych dość istotne jest - szczególnie jeśli pracodawca zatrudnia pracowników z niepełnosprawnościami - że ubezpieczyciele nie dokonują medycznej oceny ryzyka w stosunku do osób przystępujących do ubezpieczenia, czyli nie różnicują osób obejmowanych odpowiedzialnością ze względu na ich stan zdrowia.


Koszty składek

Zanim zostanie podpisana umowa z ubezpieczycielem pracodawca musi określić, czy sam będzie opłacał składki ubezpieczeniowe pracowników, czy jedynie umożliwi pracownikom opłacanie ich za swoim pośrednictwem.

W sytuacji, kiedy to pracodawca opłaca składki ubezpieczenia na życie pracownika, to w przypadku śmierci tego pracownika zostaje zwolniony z obowiązku wypłacenia rodzinie odprawy pośmiertnej. Jeżeli jednak odszkodowanie ubezpieczyciela wypłacone z polisy na życie jest niższe od odprawy pośmiertnej, wówczas pracodawca będzie musiał pokryć różnicę z własnych środków na rzecz rodziny zmarłego (art. 93 § 7 Kodeksu pracy).

W przypadku, kiedy pracodawca nie pokrywa kosztów ubezpieczenia grupowego w pracy, a jedynie pośredniczy pomiędzy pracownikami a towarzystwem ubezpieczeniowym może potrącać z pensji kwotę składki pracowników, którzy zdecydowali się przystąpić do takiego ubezpieczenia. Jedynym warunkiem jest to, aby po potrąceniu z pensji kosztu składki wypłata pracownika wynosiła co najmniej 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia netto.Autor: Piotr Świerżewski, Redaktor Werbeo