Praca

Pracujesz w HR? Postaw na zrównoważony rozwój, bo czeka cię climat i social quitting pracowników

04 lipiec 2024

Rośnie świadomość na temat pozytywnych skutków, które przynosi planecie i społeczeństwu zarządzanie organizacjami oparte na na zasadach zrównoważonego rozwoju. Rosną także oczekiwania wobec firmy, aby zaimplementowały zasady środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego (ESG) do swoich strategii. Za wywiązywaniem się z obowiązku raportowania niefinansowego zgodnie z dyrektywą CSRD idą unijne fundusze, ale jego brak nie opłaca się podwójnie. Może skutkować odrzuceniem organizacji przez pracowników, konsumentów i partnerów. Działy HR już dziś mierzą się ze zjawiskiem social i climat guitting. Prognozy zakładają, że trend ten zyska na znaczeniu w przyszłości.
Społeczna rebelia Zetek 

Młodzi urządzają świat po swojemu. Ich postulaty są odmienne od ideałów wcześniejszych pokoleń obecnych na rynku pracy,  ale ich głos jest na tyle wyraźny, że musi i bywa brany pod uwagę. Rebelia Zetek w dużej mierze dotyczy zachowania work-life balance i została zapoczątkowana w pandemii. Zetki są znane z takich zachowań jak porzucanie pracy (great resignation) czy małe zaangażowanie w pracę (quiet quitting ). Słyszymy także o trendzie lazy girl job, który polega na wyszukiwaniu mało wymagających, ale dobrze płatnych prac. Ale to nie tylko zjawiska negatywne. Pokolenie urodzone po 1995 oczekuje od pracodawców przede wszystkim transparentności i tego, by za deklaracjami szły realne działania. Nie toleruje ściemy komunikacyjnej i praktyk pokroju green- i socialwashingu, dlatego tym chętniej przyklaskuje działaniom w duchu wypracowania standardów i raportowania ESG według tych samych kryteriów dla wszystkich. 


ESG promuje, tak im bliskie, tworzenie różnorodnych i inkluzywnych miejsc pracy, uwzględniających równe traktowania bez względu na wiek i płeć oraz promujących włączanie różnych mniejszości. Zakłada współpracę multigeneracyjną oraz wysoką kulturę organizacyjną, uwzględniającą styl zarządzania z poszanowaniem pracowników na każdym szczeblu. Zakazuje mobbingu i dyskryminacji.


Z ESG w filarze S rezonują także popierane przez najmłodsze pokolenia działania zmierzające do zapewnienia dobrostanu fizycznego i psychicznego pracowników. Mieszczą się tu zabiegi takie jak respektowanie zasad BHP minimalizujących ryzyko wypadków i chorób zawodowych, ale i wykraczające poza obowiązki pracodawcy kroki oferujące dodatkowe korzyści pozapłacowe np. opieka medyczna i psychologiczna, w tym benefity dla rodzin pracowników. To tu wpisują się także postulaty żądające obniżenia poziom stresu i pomagające zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, a więc wszelkie formy zatrudnienia elastycznego i promocja zdrowia psychicznego.


Polityka HR uwzględniająca wartości ESG chroni przed social quitting, czyli odchodzeniem z organizacji pracowników, ponieważ ta prowadzi politykę daleką od odpowiedzialnej i nie wywiązuje się ze zobowiązań społecznych.Climat quitting

I analogicznie, organizacje mogą spotkać się także z climat quitting, gdy ich działania wobec planety nie są wystarczające, czyli najczęściej wtedy, gdy nie realizują postulatów filaru środowiskowego z ESG. Climat quitters stają w obronie wartości związanych z ochroną klimatu, które ich zdaniem nie są realizowane przez pracodawców w wystarczającym stopniu. I bynajmniej nie są to już wyłącznie ekstremalni aktywiści, którzy porzucali pracę, aby przyłączyć się do organizacji non-profit działających w ochronie środowiska, ale prawie połowa generacji Zet – i nie tylko –  deklaruje gotowość porzucenia pracodawcy nieodpowiedzialnego środowiskowo. Postulaty pokolenia Zet, które widzi i krzyczy “There is no planet B, trafiają także do starszych pokoleń, które pragną zapewnić lepszą przyszłość swoim dzieciom i wnukom. I tak o kondycję planety martwi się już ⅔ wszystkich pracowników. Zabiegać o standardy środowiskowe powinny zwłaszcza firmy działające w sektorach w dużej mierze odpowiedzialnych za emisję CO2: przemysł,  energia konwencjonalna, IT.


ESG powinno kształtować Employee Value Propositions, bo odwołania do misji zrównoważonego rozwoju pozwalają pozyskiwać i utrzymywać specjalistów w organizacji. Według dostępnych danych EVP wzmacnia pozycję rekrutacyjną firmy i znacząco zmniejsza roczną rotację na poziomie dochodzącym nawet do  70%,. Dodatkowo pozytywnie wpływa na zaangażowanie nowych pracowników, podnosząc ich motywację do prawie 30%.Teoria swoje, praktyka swoje – ład korporacyjny 

Zasady ładu korporacyjne to z kolei wyzwanie, z jakim musi zmierzyć się kadra zarządzająca. Przekonania i postawy menedżerowie, decydują o tym, czy ESG pozostaje pięknymi deklaracjami, czy staje się trwale realizowaną przez firmę strategią. Samo podnoszenie haseł nie wystarczy, bo nieczyste zagrania ujawnia tzw. momenty prawdy. Np. powrót do biur i zasad pracy po pandemii, w czasie której kadra przychylała się do work-life balance oraz wellbeingu, ujawnił, że zmiana była powierzchowna i nietrwała. Od lat mimo deklaracji i regulacji prawnych daleko jesteśmy także od postulatu równości płacowej bez względu na płeć i równouprawnienia na wyższych szczeblach zarządzania. Wyznaczony na 40% udział kobiet we władzach spółek jest daleki od realizacji.  Również z brakiem entuzjazmu pracodawców spotykają się projekty zakładające skrócenie tygodnia pracy motywowane automatyzacją procesów dzięki AI. 


Obserwujemy więc dodatkowo tendencję do odwracania się od organizacji zarządzanych niejasno.  Uznanie w oczach pracowników zdobywają zaś organizacje, które do ESG podchodzę holistycznie.


ESG szturmem wdziera się na rynek pracy. Transformacja opłaca się dużym graczom, ale i firmom związanym łańcuchem dostaw z partnerami, na których ciąży obowiązek wypełniania praw człowieka i zobowiązań wobec środowiska. Dobre praktyki ESG pozwolą zatrzymać kontrahentów, a tym samym uzyskać lepsze wyniki, dzięki kontroli nad ryzykiem biznesowym i niższym kosztom kapitału ludzkiego. ESG, co widać już dziś, przyciąga pracowników, tym samym firmy realizujące filary E, S i G zrównoważonego rozwoju zyskują przewagę nad konkurencją. ESG to konieczność dla tych, którzy chcą zaadaptować się do zmieniającego się społeczeństwa i realiów ekonomicznych.Autor: Agnieszka Kopaczewska-Lisek, Redaktor WERBEO