Kariera

Znaleźli pracę razem z Werbeo – historia Grażyny

05 lipiec 2024

“Mam na imię Grażyna, jestem w wieku średnim, mam wykształcenie średnie techniczne. Mieszkam w małej miejscowości (poniżej 15.000 mieszkańców), w województwie kujawsko-pomorskim.

Należę do Polskiego Związku Niewidomych, w którym prowadzę działalność społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Sama jestem osobą z dużym ubytkiem widzenia, które jest od wczesnego dzieciństwa. 

W wolnej chwili lubię czytać książki, interesuje się polityką i życiem społecznym. Ze względu na duże ograniczenia związane z moją niepełnosprawnością miałam problemy w życiu zawodowym. Zawsze bałam się pracy przy komputerze i twierdziłam, że to nie dla mnie. Przez dłuższy czas nie mogłam znaleźć dla siebie odpowiedniej ścieżki zawodowej. Po odwarstwieniu siatkówki oka mój świat się załamał i wszystko straciło sens. Po pewnym czasie okazało się, że ten przypadek wpłynął pozytywnie na moje podejście do życia i odnalazłam swoje, można powiedzieć, powołanie zawodowe. Polski Związek Niewidomych dał mi możliwość wzięcia udziału w projektach, szkoleniach i kursach - przede wszystkim komputerowych - dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. W Fundacji Aktywizacja przeszłam kurs obsługi programu Excel. 

Obecnie, po szkoleniach z zakresu m.in. obsługi programów komputerowych, pracuję zdalnie jako analityk internetowy. Miałam też to szczęście, że trafiłam na dobrych przełożonych, którzy zawsze służyli mi pomocą. Wiem, że jest to praca dla mnie idealna i chcę się dalej kształcić w tym kierunku. Mogę się w niej realizować i uczyć nowych rzeczy. Praca jest dla mnie jednocześnie pasją. W wolnej chwili szukam możliwości dokształcania się w tym kierunku. Technika idzie do przodu i trzeba za nią podążać, więc moim planem na przyszłość jest m.in. zrobienie kursu wstawiania produktów na platformy sprzedażowe.

W zakresie wsparcia w zatrudnieniu dużą pomocą było uzyskanie dofinansowania do sprzętu komputerowego dostosowanego do moich potrzeb z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Myślę, że dla osób niepełnosprawnych, które są z mniejszych miejscowości i mają problemy z podjęciem zatrudnienia, dużą pomocą byłaby możliwość uczestniczenia w szkoleniach komputerowych bezpłatnych i w formie zdalnej. Ze swojego doświadczenia mogę poradzić innym osobom niepełnosprawnym, aby nie bały się nieznanych im rzeczy. Wszystkiego można się nauczyć; ograniczenia to są przede wszystkim w nas samych i trzeba przełamywać swoje trudności i bariery, aby osiągnąć swój wymarzony cel.”