Praca

Zdalna praca z zagranicy to nie taka prosta sprawa. Pracodawca może mieć problemy

04 maj 2021

Podczas pandemii wiele firm przeszło na pracę zdalną. Ci, którzy nie muszą pojawiać się w biurze, a do pracy wystarczy im dostęp do internetu, decydują się czasem na pracę z innego kraju. Jedni wybierają hamak na plaży, inni taras z widokiem na góry. Pytanie jednak, czy etatowy pracownik może pracować z zagranicy?

źródło: fot. Pixabay

  • Świadczenie pracy zdalnej z zagranicy jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. 
  • Ważne jest, aby pracodawca razem z pracownikiem ustalili miejsce świadczenia pracy - jest to jeden z obligatoryjnych elementów wdrożenia pracy zdalnej.
  • Co ważne, gdy praca zdalna świadczona jest poza granicami kraju, bardzo prawdopodobne, że pracodawca będzie musiał opłacić należności publicznoprawne zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym przebywa pracownik.

Eksperci są zgodni - świadczenie pracy zdalnej z zagranicy jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy, podkreśla, że ustawodawca nie przyjął żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o miejsce świadczenia pracy, przy wykonywaniu jej w trybie pracy zdalnej. Ważne jest jednak, aby pracodawca razem z pracownikiem ustalili miejsce świadczenia pracy - jest to jeden z obligatoryjnych elementów wdrożenia home office. Dlaczego jest to kluczowe?

  - Ma to znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych i podatkowych. W przypadku, gdy pracownik świadczy pracę w jakimkolwiek miejscu na terenie Polski, nie rodzi to żadnych dodatkowych obowiązków wobec pracodawcy. W sytuacji zaś, gdy praca świadczona jest poza granicami kraju, bardzo prawdopodobne, że pracodawca będzie zobowiązany do uiszczenia należności publicznoprawnych zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym jest świadczona praca. W przypadku zaniechania działań w tym obszarze, pracodawca może pozostać w zwłoce z zapłatą należności, za co grożą oczywiście dodatkowe sankcje - komentuje Malwina Stasiewicz.

Wszystko wskazuje na to, że w kwestii miejsca pracy niewiele się zmieni. Jak wynika z najnowszego projektu nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej, nadal obowiązkowe będzie wskazanie konkretnego miejsca świadczenia pracy na odległość, które ma być uzgodnione z pracodawcą.

Krótki wyjazd za granicę...

czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: Justyna Koc

źródło: www.pulshr.pl