Prawo

Czy opłacenie wypoczynku dziecka bonem turystycznym zwalnia pracodawcę z dopłaty do wypoczynku dziecka z zfśs

22 lipiec 2021

Zgodnie z dominującym stanowiskiem w tej sprawie w przypadku braku uregulowania tego zagadnienia w regulaminie zfśs dofinansowanie przysługuje, jeżeli koszt wypoczynku był wyższy niż wartość wykorzystanego bonu. Wówczas dofinansowanie od pracodawcy będzie stanowiło ewentualną różnicę między poniesionym przez osobę uprawnioną kosztem wypoczynku dziecka (potwierdzonym fakturą lub innym dowodem) a wartością bonu turystycznego (jednorazowo 500 zł na jedno dziecko lub 1000 zł na dziecko niepełnosprawne). Jeżeli koszt wypoczynku dziecka był niższy, dofinansowanie nie przysługuje.

źródło: fot. Pixabay

Należy przyjąć, że dofinansowanie z zfśs do wypoczynku dziecka przysługuje, jeżeli koszt tego wypoczynku nie został sfinansowany z innych środków czy źródeł. Ma to na celu zapobiegnięcie podwójnemu finansowaniu tego samego wydatku.

O tym, czy wypoczynek dziecka został dofinansowany bonem turystycznym, uprawniony pracownik powinien poinformować pracodawcę, składając w tym celu oświadczenie.

Dla porządku kwestią tę należałoby określić w regulaminie funduszu. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby pracodawca dofinansował wypoczynek dziecka mimo pokrycia tego wydatku bonem turystycznym....


źródło: www.inforfk.pl