Prawo

Znane są szczegóły zmian w podatkach. Policzyliśmy ile zyskają-stracą osoby o dochodach 30-144 tys. zł rocznie.

06 sierpień 2021

Największą korzyścią planowanej reformy podatkowej w PIT jest zmiana tabeli podatkowej. Poza podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, dzięki czemu od podatku odejmuje się 5 100 zł, jest to podwyższenie progu podatkowego, od którego stawka podatku wynosi 32 proc. do 120 tys. zł.

źródło: fot. pixabay

Dla uproszczenia wyliczeń zaś najważniejsze jest zlikwidowanie skomplikowanego systemu wyliczania kwoty wolnej dla osób o dochodach do opodatkowania do 13 tys. zł i powyżej 85 528 zł. Jak bardzo jest to skomplikowane – wystarczy popatrzeć na aktualnie obowiązujący system, patrz ilustracja niżej.

Gdyby nie zmiana sytemu płacenia składki zdrowotnej - brak możliwości odliczenia od podatku 7,75 proc. z płaconych 9 proc. dochodu, korzyści praktycznie dla wszystkich płacących PIT byłyby ogromne. A tak układa się to różnie, nawet przy tzw. uldze dkla klasy średniej, która pozwala zniwelować ogromny wzrost składki zdrowotnej w grupach średniozarabiających. Tym bardziej, że dotyczy ona tylko osób na umowach o pracę - zawieranych na podstawie Kodeksu pracy.

    Jak to się kształtuje dla osób o różnych dochodach, policzyliśmy na przykładach osób o rocznych dochodach do opodatkowania: 30 tys. zł, 36 tys. zł, 60 tys. zł, 96 tys. zł, 120 tys. zł oraz 144 tys. zł.

Kwota wolna od podatku to aż 30 tys. zł!

Projekt ustawy przewiduje podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do poziomu 30 000 zł, poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). To europejski poziom porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy więcej niż jeszcze pięć lat temu.
Efektem tych zmian będzie zmniejszenie wysokości płaconego podatku lub całkowita jego likwidacja dla 18 mln pracujących Polaków i emerytów. Dzięki tej zmianie podatnicy uzyskujący wynagrodzenie lub emeryturę do 2 500 zł miesięcznie nie będą musieli płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

WAŻNE! Po zmianie kwota zmniejszająca podatek nie będzie już miała degresywnego charakteru (nie będzie malała wraz ze wzrostem dochodów) oraz jej wysokość dla potrzeb obliczania zaliczek na podatek oraz rocznego obliczenia podatku będzie taka sama.

Oczywiście tak wielkie zyski w znacznej części niweluje planowany sposób płacenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotnej, w tym brak możliwości odliczenia choć części z niej od podatku albo od dochodu przed opodatkowaniem.
Składka zdrowotna „zje” więc znaczną część zysków z niższego podatku. Ile dokładnie – policzyć będzie można gdy już ustawa zostanie uchwalona.
By u osób o tzw. średnich dochodach nie wystąpił efekt wzrostu obciążenia – mimo niższego podatku - projekt przewiduje nową ulgę podatkową – ulgę dla klasy średniej. Niestety w projekcie prawo do niej mają mieć tylko pracownicy.

Dochody z pracy od 68 412 zł do 133 692 zł – ulga dla klasy średniej

Adresatami tego rozwiązania są podatnicy zatrudniani na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Ulga polega na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona jest od poziomu rocznych przychodów. Przy czym nie chodzi o każdy rodzaj przychodów, a wyłącznie o przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy PIT, czyli podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku.
Prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskają ww. przychody kwalifikowane do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w wysokości mieszącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

Zyski już w tracie roku

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5 100 zł). Dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.
Przykładowe wyliczenia

Dochód do opodatkowania 30 000 zł (2 500 zł netto miesięcznie)
Podatek w 2001 roku wynosi: 4 575 zł
Podatek w 2022 roku wynosi 0 zł
Korzyść podatkowa dla podatnika 4 575 zł
Składka zdrowotna 2 700 zł

Dochód do opodatkowania 36 000 zł (3 000 zł netto miesięcznie)
Podatek w 2001 roku wynosi: 5 595 zł
Podatek w 2022 roku wynosi 1 020 zł
Korzyść podatkowa dla podatnika 4 575 zł zł
Składka zdrowotna 3 240 zł

Dochód do opodatkowania 60 000 zł (5 000 zł netto miesięcznie)
Podatek w 2001 roku wynosi: 9 675 zł
Podatek w 2022 roku wynosi 5 100 zł
Korzyść podatkowa dla podatnika 4 575 zł zł
Składka zdrowotna 5 400 zł
a więc wzrost obciążeń fiskalnych, bo w obecnym systemie 1,25 proc. tylko obciąża podatnika (750 zł), reszta odliczna jest od podatku; bez ulgi dla klasy średniej bilans wypada na minus 75 zł

Dochód do opodatkowania 96 000 zł (8 000 zł netto miesięcznie)
Podatek w 2001 roku wynosi: 17 475 zł
Podatek w 2022 roku wynosi 11 220 zł
Korzyść podatkowa dla podatnika 6 255 zł zł
Ulga dla klasy średniej ma zniwelować wysoką składkę zdrowotną, (9 proc. od dochodu 96 000 to 8 640 zł)....


czytaj więcej: www.strefabiznesu.pl


autor: Zbigniew Biskupski

źródło: www.strefabiznesu.pl