Kariera

Trwają egzaminy zawodowe 2022. Terminy, wymagania, zasady

12 styczeń 2022

Rozpoczęła się sesja zimowa egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych. W związku z epidemią egzaminy będą przeprowadzane w zaostrzonym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi CKE, MEiN i GIS.

źródło: fot. pixabay

   - Co roku egzaminy przeprowadzane są w sesji zimowej i letniej, dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach. Składają się z części pisemnej i praktycznej.

    - Egzaminy przeprowadzane są zgodnie z formułą 2012, 2017 lub 2019.

    - Część pisemna dla wszystkich zdających w sesji zimowej w formule 2012 lub 2017 odbywa się we wtorek 11 stycznia, a w formule 2019 od wtorku do soboty - w terminie 11-15 stycznia.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy są formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. W skrócie - są przepustką do podjęcia pracy. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji określa podstawa programowa kształcenia w zawodach.

Co roku przeprowadzane są w sesji zimowej i letniej, dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach. Składają się z części pisemnej i z praktycznej.

Egzaminy przeprowadzane są zgodnie z formułą 2012, 2017 lub 2019....


czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: km

źródło: www.pulshr.pl