Prawo

Pomagamy seniorom w uzyskaniu dodatku osłonowego

14 styczeń 2022

Do 31 stycznia 2022 roku można składać wnioski o dodatek osłonowy. Rząd, aby zapewnić ochronę obywateli przed skutkami wzrostu cen energii elektrycznej, gazu i żywności przeznaczył na ten cel 4 mld złotych. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Wnioski należy składać do urzędu gminy.

źródło: fot. pixabay

Bardzo zależy nam, aby ułatwić skorzystanie z dodatku osłonowego polskim seniorom. Dlatego, w ramach akcji prowadzonej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska przesłaliśmy do Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior + szczegółowe materiały informacyjne na ten temat – powiedziała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Dodatkiem osłonowym objęte zostaną jednoosobowe gospodarstwa domowe, w których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł lub gospodarstwa wieloosobowe, w których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 1500 zł na osobę. Będzie on wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

    Seniorzy należą do grupy odbiorców wrażliwych, którzy najbardziej narażeni są na podwyżki cen. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby przygotowane przez nasz rząd wsparcie, jakim jest dodatek osłonowy, dotarło właśnie do nich – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego zależy zarówno od dochodów, jak od liczby osób w gospodarstwie domowym:

    Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* dodatku osłonowego - przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
    Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
    Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
    Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę....


czytaj więcej: www.gov.pl

źródło: www.gov.pl