Biznes

Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne - zmiany

30 maj 2023

Świadczenie wspierające zmienia kształt na etapie prac sejmowych. Obecnie przewiduje się kilka progów. Planowane są kwoty od 635 zł do ponad 3 tys. zł. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne.

źródło: Canva.pl

Wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zdecydują o wysokości świadczenia wspierającego

Wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zostaną uprawnione do określania poziomu wsparcia, które mogą być znacznie zróżnicowane: od 40% do 220% renty socjalnej.

Wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekną na wniosek. Według wcześniejszej wersji projektu wsparcie miało być równe od 50% do 200% renty socjalnej.

Zdecydowano, aby świadczenie wspierające przysługiwało jedynie pełnoletnim (a nie wszystkim jak w poprzedniej wersji). W przypadku niepełnoletnich z niepełnosprawnością pozostanie jednak możliwość świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego prawnym opiekunom.


Świadczenie wspierające – kwoty i progi

Na obecnym etapie legislacyjnym założono kilka progów zależnych od orzeczonych punktów. Kwoty w zaokrągleniu do 1 zł:

  • 635 zł – 40 proc. renty socjalnej: 70 – 74 punkty
  • 953 zł – 60 proc. renty socjalnej: 75 – 79 punktów
  • 1271 zł – 80 proc. renty socjalnej: 80 – 84 punkty
  • 1906 zł – 120 proc. renty socjalnej: 85 – 89 punktów
  • 2859 zł – 180 proc. renty socjalnej: 90 – 94 punkty
  • 3495 zł – 220 proc. renty socjalnej: 95 – 100 punktów


Świadczenie pielęgnacyjne może zmienić się w świadczenie wspierające po osiągnięciu pełnoletności

Jak już wspomniano, w poprzedniej wersji projektu świadczenie wspierające miało przysługiwać wszystkim, obecnie jest planowane tylko dla pełnoletnich. Opiekun prawny dziecka z niepełnosprawnością może jednak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne. Po osiągnięciu pełnoletności świadczenie pielęgnacyjne zostanie zastąpione przez świadczenie wspierające bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnością. Jednak nie nastąpi to na zasadzie automatyzmu. Nie można wykluczyć przypadku utraty świadczenia pielęgnacyjnego i nieuzyskania świadczenia wspierającego.


Świadczenie pielęgnacyjne również na emeryturze lub rencie

Na etapie prac w komisji sejmowej zrezygnowano z zasady przewidującej brak możliwości świadczenia pielęgnacyjnego dla pobierających emeryturę lub rentę. 

Oznacza to możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego dla pobierającego emeryturę lub rentę opiekuna dziecka z niepełnosprawnością.


Świadczenie pielęgnacyjne -  dorabianie jednak bez limitu

Opiekun pobierający świadczenie pielęgnacyjne uzyska możliwość dorabiania bez limitu. Poprzednia wersja zakładała ograniczenia kwotowe w tym zakresie.

Planowane zmiany w prawie są obecnie procedowane w sejmie, ich dokładny kształt może ulec dalszym zmianom.

Źródło informacji: kadry.infor.pl