Praca

O programach wellbeingowych

17 listopad 2023

Wellbeing można zdefiniować jako zestaw zaplanowanych i systematycznie realizowanych działań motywowanych dbałością o zaspokajanie pewnych potrzeb swoich pracowników. Chodzi tu o zapewnienie im poczucia wsparcia, bycia docenianymi, poczucia wartości pracy, realnego wpływu na jej przebieg i współodpowiedzialności za wyniki.W ostatnim okresie z wielu analiz wynika, że niezbędne jest wprowadzanie działań systemowych, które będą miały na celu w większym stopniu ochronę zdrowia pracowników oraz wsparcie ich dobrostanu w każdym wymiarze. Jak wskazują eksperci Światowej Organizacji Zdrowia, pandemia koronawirusa spowodowała mnóstwo zmian w systemie pracy, które mogą wzmocnić tendencję do wydłużania czasu pracy. Jeżeli przyjrzeć się ostatnim danym, jakie opublikowała WHO to okazuje się, że w czasie pandemii liczba przepracowanych godzin wzrosła średnio o 10 proc. To natomiast stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia pracowników.


Jeżeli weźmiemy pod uwagę zatarcie granic między pracą a domem oraz kryzysem pandemicznym dotykającym ludzi na całym świecie, to ostatnie miesiące uwypukliły ogromną potrzebę skutecznych programów wellbeingowych w miejscu pracy. Pandemia koronawirusa, fizyczna izolacja i niepewna gospodarka mocno przyczyniły się do pogorszenia samopoczucia psychicznego wielu pracujących. Globalne badanie, które przeprowadziło The Adecco Group w 2020 roku wskazało iż 28 proc. pracowników stwierdziło, że ich zdrowie psychiczne pogorszyło się podczas pandemii, natomiast 80 proc. pracowników stwierdziło, że ich pracodawca powinien być odpowiedzialny za zapewnienie im lepszego funkcjonowania w miejscu pracy po pandemii koronawirusa.


Analizy, jakie prowadzi ABSL, organizacja zrzeszającą w Polsce ponad 220 firm z sektora nowoczesnych usług wskazują, że większość firm wdrożyła programy wellbeingowe jeszcze zanim nastał okres pandemii koronawirusa. Już po wybuchu pandemii zmieniła się hierarchia. Bowiem wtedy firmy postawiły na kwestie emocjonalne, związane ze zdrowiem i wsparciem psychologicznym, zapewniając porady i konsultacje z profesjonalistami, sesje grupowe, stosując przy tym indywidualne podejście dopasowane do rytmu dnia pracownika.

Ponadto firmy umożliwiły pracę w elastycznym wymiarze w taki sposób, aby można było pogodzić obowiązki zawodowe z prywatnymi i rodzinnymi. I jak zauważa się, wiele firm dopasowało programy rozwojowe dla kadry liderskiej, w których przy pomocy specjalistów szkoli się, jak rozpoznać pierwsze symptomy przeciążenia czy wypalenia zawodowego, depresji u pracowników, a co za tym idzie, jakie podejście zastosować w przypadku osób, które doświadczyły epizodów psychotycznych oraz jak na co dzień dbać o dobrostan w swoich zespołach.


Wielu ekspertów podkreśla, że tylko holistyczne podejście do dobrostanu pracowników, ma szansę przynieść trwałe efekty. Trzeba zaznaczyć, że podstawą jest połączenie aspektów: fizycznego, psychicznego i społecznego oraz poczucia sensu, z czynnikami umożliwiającymi działanie, czyli regułami i praktykami, kulturą, środowiskiem oraz technologią i narzędziami. Efektywność programów wellbeingowych dla pracowników polega przede wszystkim na tym, że wykorzystują one wszystkie czynniki, w taki sposób aby uzupełniały się nawzajem.


Fizyczne aspekty środowiska pracy mają bezpośredni wpływ na dobrostan i efektywność pracowników. I dlatego też prawdziwa troska o wellbeing w odniesieniu do środowiska pracy powinna obejmować również stworzenie warunków organizacyjnych, w których pracownicy mają możliwość realizowania się w bezpieczny i zdrowy sposób. Aby stworzyć takie środowisko należy połączyć wiele elementów, poczynając od przygotowania fizycznej przestrzeni, przez wdrożony w firmie model pracy i wspierające go technologie, aż po kulturę zarządzania i praktyki menedżerskie.


Autor: Piotr Świerżewski, Redaktor Werbeo