Biznes

Poprawa jakości życia dzięki rehabilitacji leczniczej

08 kwiecień 2024

Według definicji rehabilitacja lecznicza jest działaniem kompleksowym, które ma na celu przywrócenie pełnej albo możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania, a także zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, co jest jednocześnie poprawą jakości życia


Od 1 lipca 2018 r. osoby legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawności uprawnione są do korzystania ze świadczeń rehabilitacji leczniczej poza kolejnością, bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Aby skorzystać z tego uprawnienia, konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego uprawnienie, czyli orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rehabilitacja lecznicza stosowana jest w różnych formach. Może być realizowana:
  • w warunkach ambulatoryjnych (w gabinetach, zakładach rehabilitacji lub fizjoterapii) - dla pacjentów poruszających się samodzielnie, którzy wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii,
  • w warunkach domowych — dla pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie,
  • w ośrodku lub oddziale dziennym — dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego,
  • w warunkach stacjonarnych (na oddziałach rehabilitacji lub w szpitalach uzdrowiskowych) dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

W przypadku rehabilitacji stosowanej w warunkach ambulatoryjnych to obejmuje ona lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną, która realizowana jest przez rehabilitacyjną poradę lekarską oraz fizjoterapię ambulatoryjną realizowaną przez wizytę fizjoterapeutyczną, oraz zabieg fizjoterapeutyczny.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli natomiast dotyczy to dysfunkcji narządu ruchu, wywołanej wadami postawy może takie skierowanie wystawić lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Na podstawie jednego skierowania, w poradni rehabilitacyjnej dopuszcza się objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

Do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym finansuje NFZ.

W przypadku rehabilitacji w warunkach domowych obejmuje ona rehabilitacyjną poradę lekarską oraz fizjoterapię domową, która realizowana jest przez wizytę fizjoterapeutyczną oraz zabieg fizjoterapeutyczny. Po wypisaniu skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala w zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ, terminy wizyty fizjoterapeutycznej w domu, porady, zabiegów.

Każda placówka realizująca świadczenia rehabilitacyjne w ramach umowy z NFZ ma obowiązek świadczenia wizyt domowych.

Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W trakcie jej trwania, wykonywanych jest do pięciu zabiegów dziennie.

Trzeba jednak pamiętać, że skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne straci swoją ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Jeżeli mowa o świadczeniach, które realizowane są w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego, obejmują one rehabilitację ogólnoustrojową, rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, rehabilitację osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy, rehabilitację osób z dysfunkcją narządu wzroku, rehabilitację kardiologiczną, rehabilitację pulmonologiczną z wykorzystaniem metod subterraneoterapii.

Rehabilitacja lecznicza realizowana jest w warunkach stacjonarnych, obejmuje rehabilitację ogólnoustrojową, rehabilitację neurologiczną, rehabilitację pulmonologiczną, rehabilitację kardiologiczną. Ten rodzaj rehabilitacji skierowany jest przede wszystkim do pacjentów po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych, a także do tych, którzy jednocześnie wymagają też innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Skierowania na rehabilitację realizowaną w warunkach stacjonarnych wystawiają lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych.

Autor: Piotr Świerżewski, Redaktor Werbeo