Kariera

Do szkoły branżowej, do technikum czy na studia?

07 maj 2024

Już wkrótce przed ośmioklasistami decyzja wyboru dalszej ścieżki edukacji. Wybierając przyszły zawód, nie warto kierować się jedynie własnymi preferencjami, ale także sprawdzić prognozy przedstawione w barometrze zawodów. To tam prezentowane są zawody, w których specjaliści nie mają problemu ze znalezieniem pracy.


Wzrost znaczenia szkół branżowych


Model popularny jeszcze kilka lat temu, mianowicie  liceum z maturą i studia wyższe okazał się nieprzystający do realiów rynku pracy. Dla osób, które poświęciły swój czas, zasoby i nierzadko pieniądze na szkolnictwo wyższe nie ma pracy w kierunkach, na których studiowały, dlatego wciąż muszą podejmować pracę poniżej kwalifikacji, a często także wbrew nim. Jednocześnie ze wzrostem absolwentów uczelni wyższych szła degradacja szkolnictwa branżowego, któremu odmawiano prestiżu. Taka sytuacja zaowocowała deficytem rzemieślników i specjalistów na rynku pracy, a nadmiarem pracowników biurowych.

Sytuację tę próbuje odwrócić reforma edukacji z 2019 r. zmieniająca model kształcenia branżowego. Trzyletnie szkoły zawodowe zamieniono na szkoły branżowe I i II stopnia, trwające kolejno 3 i 2 lata. W Polsce mamy 1672 szkół branżowych I stopnia i 226 szkół branżowych II stopnia. Uczniowie decydujący się na kształcenie w szkole branżowej II stopnia zdobywają tytuł technika.

Obecnie szkoły branżowe pozwalają zdobyć dobre wykształcenie i dają gwarancję znalezienia stabilnej pracy na umowę z dobrym wynagrodzeniem. Nic dziwnego, że kształci się w nich coraz więcej osób. Jak podaje GUS w roku szkolnym 2022/2023 było to aż 29 tys. uczniów. Choć wydaje się, że to sporo, liczba absolwentów z kwalifikacjami zawodowymi wciąż jest niewystarczająca w stosunku do liczby ofert pracy i potrzeb pracodawców.

Po jakich szkołach branżowych najłatwiej o pracę?


Jak wynika z badania zleconego przez resort pracy – wciąż najwyższe zapotrzebowanie występuje na specjalistów po szkołach branżowych. Prym wiedzie tu branża budowlana oraz przemysł motoryzacyjny, gdzie na prowadzenie wysuwa się zawód mechanika samochodowego. Do branż z widokiem na świetlaną przyszłość należy także kształcenie na kierunkach związanych z opieką zdrowotną i transportem, elektroenergetyką i metalurgią (technik spawalnictwa). Niezmiennie potrzebni są także specjaliści z dziedziny rachunkowości. Z uwagi na ogromną lukę kadrową nie ma nawet problemu, aby w  tych branżach znaleźć zatrudnienie bez doświadczenia. Oferowane są także płatne praktyki i staże zawodowe, a negocjując warunki zatrudnienia, można uzyskać atrakcyjne stawki godzinowe, co przekłada się na wysokie wynagrodzenie.

Lista zawodów deficytowych w Polsce


Co zaskakujące, aż 21 spośród 29 profesji deficytowych w Polsce (ujętych w Barometrze Zawodów) to te, do których uprawnienia i kwalifikacje zdobywa się w szkole branżowej lub w technikum! Szkoły branżowe nie przekreślają szans na kontynuowanie wykształcenie, ale dają możliwość zdobycia niezwykle cennego doświadczenia w pracy od najwcześniejszych lat.

Do zawodów deficytowych w Polsce w 2024 r. zaliczamy profesje takie jak:

 • pracownicy służb mundurowych,
 • opieka  zdrowotna – fizjoterapeuci i masażyści, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej,
 • budownictwo – dekarze i blacharze budowlani, cieśle i stolarze budowlani monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, pracownicy robót wykończeniowych, robotnicy budowlani,
 • branża ekonomiczno-administracyjna – pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, samodzielni księgowi,
 • branża drogowa i inżynieryjno-instalacyjna – operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,
 • branża mechaniczna – ślusarze, spawacze, operatorzy obrabiarek skrawających,
 • motoryzacja – mechanicy pojazdów samochodowych,
 • branża elektroenergetyczna – elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy,
 • branża transportu drogowego – kierowcy: autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
 • branża spedycyjno-logistyczna – magazynierzy,
 • branża gastronomiczno-turystyczna – kucharze.


Wybór szkoły branżowej


Kształcenie w szkole branżowej lub w technikum wieńczy egzamin państwowy poświadczający kwalifikacje zawodowe. Skład się on z części teoretycznej i praktycznej. Cały system kształcenia w tych szkołach kładzie nacisk na umiejętności, szlifuje rozwiązywanie realnych problemów związanych z pracą w trakcie praktyk i stażu zawodowego. Warto więc przed wyborem poznać miejsca, w których mogą odbywać się zajęcia. Młodzi ludzie nie powinni zapominać o predyspozycjach i własnych zainteresowaniach, bowiem dopiero z połączenia zapotrzebowania rynku pracy i osobistych talentów istnieje szansa na zdobycie poszukiwanego i satysfakcjonującego zawodu.

Autor: Agnieszka Kopaczewska-Lisek, Redaktor WERBEO