Kariera

Jak motywować do pracy pracowników z niepełnosprawnością?

22 maj 2024

Motywacja do wykonywanej pracy ma duży wpływ na jej wydajność. Pracownik, którego poziom motywacji jest wysoki, bardziej angażuje się w wykonywanie swoich obowiązków, jest samodzielny oraz dokładny.


Najwyższy poziom motywacji każdy pracownik wykazuje na początku, gdy rozpoczyna pracę w nowym miejscu. Z czasem ten poziom zaczyna spadać. I dotyczy wszystkich pracowników, zarówno tych pełnosprawnych, jak i tych z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mają jednak prawo oczekiwać innych metod motywowania. Duże znaczenie odgrywa w tym przypadku podejście bezpośrednich przełożonych do pracowników niepełnosprawnych. Tutaj należy zwrócić uwagę na postawę pracodawcy. Kiedy ów pracodawca zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, nie powinien kierować się jedynie korzyściami finansowymi. Ponadto powinien być świadomy ograniczeń, a zatem stawiać swoje wymagania wobec takiego pracownika w oparciu o te ograniczenia. Jeżeli więc pracodawca chce utrzymać dobry poziom motywacji wśród swoich pracowników z niepełnosprawnościami, powinien poznać oraz szanować ich ograniczenia i w oparciu o nie dopasowywać swoje oczekiwania i zadania. Osoby z niepełnosprawnościami mają wyraźną potrzebę otrzymywania od pracodawcy jasnych jak i konkretnych wymagań. Ważne w takiej sytuacji jest również to, aby otrzymywali oni informację zwrotną, która zawiera ocenę ich pracy, a także uwagi, które tej pracy dotyczą. Warto więc zadbać, aby pracownik był odpowiednio poinformowany, bowiem wtedy jest w stanie skupić swój wysiłek na ściśle określonych zadaniach. A różnego rodzaju pomocne uwagi na pewno pozwolą mu na osiąganie lepszych wyników. Jeżeli poza tym wszystkim pracownik jest doceniony, to ma to pozytywny wpływ na utrzymanie dobrego poziomu motywacji. Pracownik, który ma poczucie docenienia jego pracy czerpie satysfakcję z jej wykonywania. To bardzo istotne dla dalszego podtrzymywania motywacji do pracy. Niezwykle ważne jest, aby stale uświadamiać pracownika o tym, że występuje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poziomem udziału zakładu pracy w zaspokajaniu jego potrzeb, a realizowaniem przez niego ról, jakie ma przypisane w zakładowej strukturze organizacyjnej. Motywowanie pracowników to proces, który ma na celu pobudzenie aktywności, a także precyzowanie i ukierunkowywanie tej aktywności, aby mogły służyć celom, jakie definiowane są przez pracodawcę. Nie sposób ukryć, że motywowanie pracowników to olbrzymie korzyści dla pracodawców, ale i dla kadry pracowniczej. Pracownik, który jest zmotywowany, realizuje swoje obowiązki na odpowiednim poziomie. Jednocześnie rośnie jego własna satysfakcja z pracy. To sprawia, że zbliża się on do firmy i czuje się jej częścią. Podstawowe czynniki, które stanowią o zadowoleniu i zaangażowaniu w pracę to, z jednej strony, przyjazna atmosfera, a z drugiej dobre i kolektywne relacje w zespole. W przypadku pracowników z niepełnosprawnościami ma to szczególne znaczenie. Dla osób niepełnosprawnych praca to nie tylko zarobek zabezpieczający byt, to również, a może przede wszystkim, kontakt ze światem. W wielu przypadkach praca pełni rolę integracji społecznej i jest czymś w rodzaju "bonusu do rehabilitacji". To również szansa na odnalezienie nowego sposobu na życie, a zarazem szansa na budowanie wiary we własne możliwości. Dlatego też niezwykle istotna jest tu świadomość pracodawcy, który zatrudnia pracowników z niepełnosprawnościami. Ta świadomość powinna cechować się na tyle mądrym podejściem, aby pracownicy mogli czuć wsparcie i pomoc. A wówczas sama motywacja będzie również łatwiejsza do osiągnięcia. Autor: Piotr Świerżewski, Redaktor Werbeo