Kariera

Elastyczni i kreatywni - specjaliści i menedżerowie w czasie pandemii

29 lipiec 2020

Menedżerowie są gotowi do wyrzeczeń, by poprawić sytuację swojej firmy w trudnych czasach pandemii. Mogą więcej pracować, zrezygnować na pewien czas z benefitów czy przyjąć inny zakres obowiązków. Ale to za mało. Muszą też posiąść nowe umiejętności i odnaleźć się w sytuacji bez precedensu. Od tego zależy przyszłość organizacji i podwładnych. Jak to wszystko pogodzić? Specjaliści spieszą z dobrą radą.

źródło: fot. pixabay, www.pulshr.pl

  • Antal oraz Cushman & Wakefield opublikowali raport pt. „Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmiany”. 
  • Opisali w nim postawy kadry średniego i wyższego szczebla w świetle pogorszenia sytuacji gospodarczej.
  • Raport pokazuje, że w trudnej sytuacji specjaliści i menedżerowie są gotowi do zawodowych poświęceń dla ratowania firmy.

Z raportu wynika, że większość specjalistów i menedżerów jest zadowolona z obecnej pracy (69 proc.) i czuje bezpieczeństwo zatrudnienia (67 proc.). Pewność siebie na rynku pracy jest jednak silnie uzależniona od branży, jaką reprezentują specjaliści i menedżerowie.

Menedżer stand-by

Najlepiej swoją sytuację oceniają przedstawiciele branż e-commerce, internet, nowe media oraz centrów usług wspólnych – ponad 80 proc. pozytywnych wskazań. Największa niepewność panuje w agencjach reklamowych i PR, w których tylko czwarty respondent jest przekonany o stabilności pracy.

Jak w komentarzu do raportu wskazuje Sebastian Sala, business unit manager zespołu Antal SSC/BPO, większość firm oraz specjalistów czy menedżerów w nich pracujących jest obecnie w tzw. fazie “stand by”. Aktywnie pracują nad stworzeniem nowych planów działania w obliczu zbliżającego się spowolnienia gospodarczego mając świadomość, że świat biznesowy sprzed koronawirusa
przestał istnieć.

  - Jednocześnie nie do końca wiedzą, co przyniesie kolejny tydzień czy miesiąc w kraju i na świecie.

Niepewność w wielu przypadkach oznacza wstrzymanie się z podejmowaniem ryzyka oraz generowanie oszczędności. Działania te z kolei mogą mieć wpływ na rozwój karier, funkcjonowanie całych firm oraz gospodarek. Istnieje ryzyko ekonomiczne nazywane samospełniającą się prognozą – mówimy o kryzysie i w pewnym sensie sami możemy pomóc kryzys napędzić. Sytuacja ta ma oczywiście wpływ na ludzi – ostatnie miesiące to stres i utrata wielu możliwości biznesowych. Nie pozostaje to bez wpływu na nasze postawy, które ulegają zmianie - komentuje Sala.

Zagrożenia czyli okazje....

czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: KDS

źródło: www.pulshr.pl