Prawo

Zatrudnienie, wynagrodzenie, bezrobocie w projekcie budżetu na 2021 rok

31 lipiec 2020

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2021 rok. Przyjęto w nich, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2020 r. spadnie o 2,4 proc., a w kolejnym roku o 0,7 proc. Stopa rejestrowanego bezrobocia wzrośnie z 5,2 proc. w grudniu 2019 r. do 8,0 proc. na koniec 2020 r.

źródło: fot. pixabay, www.pulshr.pl

  • Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu na 2021 rok.
  • Resort finansów przekonuje, że to budżet ma pozwolić na szybki rozwój gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.
  • Z prognoz wyłania się niekorzystny obraz gospodarki w 2021 roku: nie nastąpi powrót do wielkości produktu z 2019 r., prognozowane inwestycje firm wyglądają fatalnie - komentuje dr Sonia Buchholtz, ekspertka Konfederacji Lewiatan
W założeniach przyjęto m. in. wzrost PKB w 2021 r. o 4,0 proc., inflację na poziomie 1,8 proc.  Wysokość dochodów budżetu państwa w 2021 r. zależeć będzie głównie od spodziewanego ożywienia gospodarczego.

  - Zależy nam na szybkim rozwoju polskiej gospodarki i powrocie na ścieżkę wzrostu PKB. Założenia przyjęte dziś przez Radę Ministrów uwzględniają nasze plany pobudzenia gospodarki. Zakładamy, że w przyszłym roku PKB wzrośnie o 4,0 proc., po spadku o 4,6 proc. w 2020 roku. W efekcie, w latach 2020-2021 średnia dynamika PKB może być w Polsce jedną z najwyższych w UE. W najbliższym czasie ważne będzie wzmocnienie inwestycji, także tych o charakterze lokalnym, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu finansów publicznych - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Z kolei jak twierdzi wiceminister Sebastian Skuza, w nowym budżecie nie będzie oszczędności na zdrowiu, szkolnictwie czy obronie narodowej.

  - Jedno z głównych zadań to uruchomienie inwestycji i pobudzenie gospodarki. Pod koniec sierpnia przedstawimy projekt ustawy budżetowej oparty na przyjętych dziś założeniach - mówi Skuza.

Zatrudnienie, wynagrodzenie, bezrobocie

Przyjęto w nich, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2020 r. spadnie o 2,4 proc., a w kolejnym roku o 0,7 proc.

Stopa rejestrowanego bezrobocia wzrośnie z 5,2 proc. w grudniu 2019 r. do 8,0 proc. na koniec 2020 r. W 2021 r. stopa bezrobocia ma wynieść 7,5 proc.

  - Uwzględniając skalę tąpnięcia gospodarczego oraz sytuację na rynku pracy w innych krajach, wzrost bezrobocia w Polsce będzie relatywnie niewielki, co ma związek z działaniami antykryzysowymi podjętymi przez rząd, m.in. tarczą antykryzysową i finansową - podaje MF.

Resort finansów przewiduje utrzymanie się wzrostu wynagrodzeń, choć jego tempo zmniejszy się znacząco w stosunku do trendów z ostatnich lat. W 2020 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5 proc., wobec 7,2 proc. wzrostu zanotowanego średnio w 2019 r. W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4 proc.

Zagrożenia i niepewność...

czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: KDS

źródło: www.pulshr.pl