Kariera

Dyrektor finansowy, czyli kto? Kompetencje, zadania, wynagrodzenie

15 październik 2020

Od 15 do nawet 60 tys. zł - tak obecnie prezentują się zarobki dyrektorów finansowych. By nimi zostać, muszą wykazać się sporą wiedzą, nie tylko z zakresu finansów. Co więcej, stawiane im wymagania coraz bardziej rosną.

źródło: fot. pixabay, www.pulshr.pl

  • Wyser, należąca do Gi Group firma rekrutacyjna specjalizującą się wyszukiwaniu i selekcji kandydatów na stanowiska kierownicze wysokiego i średniego szczebla sprawdziła, jak dziś prezentuje się stanowisko dyrektora finansowego.
  • Z raportu „Od finansów do zarządzania. O wyzwaniach CFO na co dzień i w kryzysie” wynika, że na tym stanowisku zarządczym, jako jednym z niewielu, zaszło sporo zmian.
  • CFO to dziś kluczowa rola w biznesie. Bez dobrego dyrektora finansowego firmy nie wprowadzą innowacji, nie rozwiną nowych form czy rynków sprzedaży, produkcji lub usług – komentuje Paweł Prociak, dyrektor Wysera.

Autorzy raportu podkreślają, że dziś dyrektor finansowy, a w randze członka zarządu chief finanse oficer (CFO), to dziś jedno z najbardziej odpowiedzialnych stanowisk. To już nie księgowy ani administrujący działami finansowymi, tylko zarządzający i partner biznesowy w wielu organizacjach. Musi wiedzieć nie tylko jak mądrze gospodarować finansami, ale też jak negocjować, zarządzać i musi mieć zdolność adaptacji nowych rozwiązań technologicznych oraz trendów, które dziś w dużej mierze narzucają kierunek rozwoju działu finansowego oraz wspierającej kadry managerskiej.

  - CFO wyszedł z cienia i stał się partnerem biznesowym dla CEO i Management Teamu, wspierając rozwój biznesu wiedzą merytoryczną, wskazując ryzyka i pracując nad strategią firmy krótko- i długofalową. W dzisiejszych czasach oczekiwania od CFO są zasadniczo inne niż 10 lat temu, kiedy CFO nie był angażowany w biznes, a jedynie trafiał do niego wynik działań biznesu. Taki model
odszedł w zapomnienie, a oczekiwaniem wobec CFO jest pełne uczestnictwo w budowaniu biznesu i wartości firmy. Rozumienie tylko finansów to za mało, aby być skutecznym CFO. Konieczna jest otwartość na inicjatywy biznesowe, zrozumienie ich, wspieranie, czasem też krytyczne zadawanie trudnych pytań, aby zrozumieć ich pełny obraz - komentuje cytowana w raporcie Anna Kozłowska
CFO i członek zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej.

W podobnym tonie wypowiada się Paweł Prociak, dyrektor Wysera. - Dyrektor finansowy to dziś kluczowa rola w biznesie. Bez dobrego dyrektora finansowego firmy nie wprowadzą innowacji, nie rozwiną nowych form czy rynków sprzedaży, produkcji lub usług - wskazuje....


czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: Katarzyna Domagała-Szymonek

źródło: www.pulshr.pl