Prawo

Ważne zmiany w rozliczaniu VAT za kwiecień, a rozporządzenia nie ma

04 maj 2021

Resort finansów przygotowuje duże zmiany z składaniu jednolitych plików kontrolnych. Problemem jest termin zmian – nowe zasady mają dotyczyć kwietnia, a po rozporządzeniu w tej sprawie ślad zaginął. Nie będzie więc zupełnie czasu, by przygotować się do zmian. Eksperci twierdzą też, że planowana reforma, wbrew deklaracjom ministerstwa, jeszcze bardziej skomplikuje rozliczenia.

źródło: fot. pixabay


Chodzi o rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Jak twierdzi MF, celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów pod względem merytorycznym i formalnym, a proponowane zmiany mają ułatwić wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych. Co istotne, nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do wyjaśnień prezentowanych przez MF w „pytaniach i odpowiedziach” do pliku JPK_VAT z deklaracją oraz w interpretacjach przedstawianych przez szefa Krajowej Informacji Skarbowej.

Niepewna data wejścia w życie

Nadal jednak nie wiadomo, kiedy zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia w życie. Projekt został opublikowany 17 marca, a konsultacje publiczne zakończyły się 6 kwietnia. Na chwilę obecną, według informacji publikowanych na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego, nie nastąpiły żadne zdarzenia związane z rozporządzeniem. W dalszym ciągu widnieje wyłącznie projekt rozporządzenia w wersji, w jakiej został pierwotnie opublikowany.

- Mając na uwadze, że w założeniu zmiany te miały obowiązywać od rozliczeń za kwiecień 2021 r., oraz, że mamy początek maja, wątpliwe jest, aby zmiany zostały faktycznie wprowadzone już teraz. Co prawda historia (i to wcale nie odległa) zna przypadki publikowania rozporządzeń na kilka godzin przed wejściem w życie przepisów, niemniej wprowadzanie zmian w raportowaniu plików JPK VAT za dany okres w zasadzie po jego zakończeniu nie wydaje się działaniem budzącym zaufanie – twierdzi Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy w GWW. Zdaniem eksperta, można przypuszczać, że ewentualne zmiany zostaną jednak wprowadzone w terminie późniejszym. Kiedy?...

czytaj więcej: www.prawo.pl


autor: Krzysztof Koślicki
źródło: www.prawo.pl