Biznes

Nowy obowiązek pracodawców - coroczna informacja o różnicach w poziomie płac kobiet i mężczyzn

12 maj 2021

Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy pracodawcy zatrudniający ponad 20 pracowników będą monitorować i corocznie informować resort pracy o procentowej różnicy w poziomie płac kobiet i mężczyzn. Taki obowiązek przewiduje projekt ustawy o ograniczaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

źródło: fot. Pixabay

Sejm zajmie się projektem ustawy o ograniczaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Celem proponowanych regulacji jest zmniejszenie różnicy w wysokościach wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Projekt zakłada wprowadzenie instrumentu, który ma służyć równości wobec płci w polityce płacowej stosowanej przez pracodawców.

Projekt ustawy nakłada na wszystkich pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników obowiązek monitoringu i corocznego informowania Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o procentowej różnicy w poziomie płac kobiet i mężczyzn. Pracodawcy zatrudniający 20 i mniej pracowników, będą mogli dobrowolnie przedstawiać informacje o wynagrodzeniach.

Jeżeli pracodawca wykaże różnice w poziomie wynagrodzeń na rzecz którejkolwiek płci, będzie zobowiązany do przygotowania i przedstawienia w sprawozdaniu wyjaśnień i wniosków wraz z planem naprawczym, w którym określi sposoby i termin likwidacji różnic w wynagrodzeniach.

Zakłada się, ze ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Projekt ustawy został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego, Biura Analiz Sejmowych oraz konsultacji....

źródło: www.inforfk.pl