Biznes

Podwyższone koszty przychodu a praca zdalna

29 marzec 2023

Ministerstwo Finansów jeszcze w 2020 r. wyraziło stanowisko, że niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy, pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, i gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

źródło: Canva.pl

Ku uciesze płatników i podatników, resort finansów w 2023 r. potwierdził, iż przedstawione stanowisko pozostaje aktualne także w odniesieniu do pracy zdalnej świadczonej od 7 kwietnia 2023 r. na podstawie przepisów Kodeksu pracy.


MF opublikowało wszakże na stronie podatki.gov.pl twierdzącą odpowiedź na zapytanie w kwestii tego, czy w kontekście wprowadzenia przepisów o pracy zdalnej do Kodeksu pracy fiskus podtrzymuje stanowisko, że jeśli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy (i pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę ani zwrotu kosztów dojazdu do zakładu pracy), to niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy na polecenie pracodawcy (praca zdalna), pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł), o ile złożone zostało stosowne oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków do ww. kosztów.


We wspomnianej odpowiedzi wyjaśniono, iż prezentowane w zapytaniu stanowisko dotyczące podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy PIT przysługujących pracownikom wykonującym pracę w formie zdalnej pozostaje aktualne również w kontekście pracy zdalnej uregulowanej na stałe ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 7 kwietnia 2023 r.Źródło informacji: serwiskadrowego.pl