Biznes

Pracodawco, odezwij się!

07 grudzień 2023

Odkąd człowiek nauczył się mówić, a później wynalazł różnego rodzaju pisma, komunikacja stała się jednym z najważniejszych narzędzi w życiu społecznym. Wydawać by się mogło, że w XXI wieku komunikacja we wszystkich dziedzinach życia i pomiędzy grupami społecznymi jest czymś oczywistym. Niestety, rzeczywistość pokazuje, że wciąż jeszcze pracodawcy czują awersję do komunikowania się z pracownikami. Zwłaszcza tymi potencjalnymi.


Nie wybraliśmy cię i co nam zrobisz?


Każdy, kto szuka pracy, doskonale wie, że przejście przez procedurę aplikacyjną, zwieńczoną rozmową kwalifikacyjną, jest niezmiernie stresującym czasem. Osoba ubiegająca się o dane stanowisko w swoim odczuciu zrobiła, co mogła, by dostać wymarzoną posadę i jedyne, co jej pozostało, to oczekiwanie na informację zwrotną ze strony potencjalnego pracodawcy. Niestety, w większości przypadków jednego, czego może się spodziewać, jest  cisza. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez eRecruiter tylko 24% pracodawców przekazuje osobom biorącym udział w rekrutacji informację zwrotną. A oczekiwania są dużo większe, bo aż 60% aplikujących do pracy chciałoby się dowiedzieć, dlaczego ich kandydatura została odrzucona. Niestety, wciąż jeszcze gros polskich pracodawców nie wypełnia dobrych praktyk w zakresie komunikacji z potencjalnym pracodawcami.

Po pierwsze feedback

Wyniki możliwości kontaktowania się z osobą prowadzącą rekrutację (najlepiej za pomocą wielu kanałów), szybkiego czasu reakcji w przypadku pytań i wątpliwości oraz udziału w pierwszej rozmowie bezpośredniego przełożonego czy przełożonej. Pejzaż rekrutacyjny uległ przeobrażeniom, ale zmiany powoli krzepną. To, co jest ich wspólnym mianownikiem, to bycie w regularnym kontakcie i informacja zwrotna na każdym etapie procesu rekrutacji. Przyjrzyjmy się, czego oczekują kandydujący na konkretne stanowiska.
Aż 81% badanych chciałoby poznać ocenę swojego doświadczenia i kompetencji w zderzeniu z wymaganiami konkretnego stanowiska. Takie obiektywne spojrzenie na siebie i ocena ze strony rekrutujących mogłaby pomóc w weryfikacji własnego potencjału zawodowego. Bo może się okazać, że nie do końca posiadana wiedza i umiejętności predysponują do ubiegania  się o pracę w tej branży, czy na to stanowisko. Ponadto w wynikach przeprowadzanych ankiet wyszło, że 42% specjalistów i 35% pracowników fizycznych oczekuje ciągłego kontaktu rekrutera z kandydatem. Jest to o tyle istotne, że 49% pracodawców podejmuje decyzję o zatrudnieniu w wyniku konsultacji z rekruterem i przyszłym przełożonym.

Po drugie komunikacja

Im bardziej wykształcony kandydat, tym ma większe oczekiwania względem pracodawcy. Świadomy kandydat wymaga transparentności na wszystkich etapach ubiegania się o pracę. Ponad połowa aplikujących chciałaby poznać powód odrzucenia z procesu już na etapie selekcji CV. 81% badanych chciałoby poznać ocenę swojego doświadczenia i kompetencji w zderzeniu z wymaganiami stanowiska, na które aplikują. Ocena dopasowania do organizacji pod kątem wartości firmy i kultury organizacyjnej to oczekiwanie 59% osób ubiegających się o rolę w firmie. Co ciekawe, aż 52% badanych chce poznać subiektywną ocenę managera biorącego udział w rekrutacji, a tylko 44% oczekuje, że pozna wyniki zadania rekrutacyjnego. Wszystkie te informacje osoba zainteresowana zdobyciem pracy, chciałaby uzyskać drogą mejlową lub telefoniczną. Najbardziej tradycyjne kanały komunikacji, jak telefon i e-mail, są nadal najbardziej wygodnymi dla kandydatów i kandydatek sposobami kontaktu. Ważniejsza od samego kanału komunikacji jest tylko szybkość reakcji na pytania i wątpliwości zgłaszane przez osoby aplikujące oraz dawanie poczucia bezpieczeństwa, co oznacza powrót z informacją zwrotną w zadeklarowanych terminach procesu rekrutacyjnego. To dość konkretny przekrój informacji. Jak się do tego mają praktyki pracodawców?

Niestety, wciąż jeszcze zarządzający procesem rekrutacyjnym w polskich firmach, nie widzą potrzeby informowania o przyczynach odrzucenia kandydatur. Powyższe badania pokazały, że aż 67% firm jako główny powód odrzucenia z procesu rekrutacyjnego podaje kompetencje i doświadczenie; zaledwie 10% sumy czynników stanowi dopasowanie do organizacji pod kątem wartości czy kultury organizacyjnej.

Autor: Monka Łysek, Redaktor WERBEO