Biznes

Wskazówki jak zatrzymać rotację pracowników

18 czerwiec 2024

Pandemia, recesja, wojna, inflacja, niż demograficzny – pracodawcy ostatnimi czasy nie mogą narzekać na brak wyzwań. W obliczu trudności gospodarczych tym istotniejsza wydaje się kwestia przyciągania do firmy utalentowanych kandydatów oraz minimalizowanie rotacji pracowników, bo taka strategia może w krótkim czasie zapewnić przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną. Kluczowe jest więc stworzenie środowiska pracy zapewniającego pracownikom poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie dającego możliwości rozwoju. Takie warunki umożliwiają utrzymanie lojalność, a zarazem zbudowanie zaangażowania zespołu. Od czego zacząć? Jakich kwestii dopilnować? Co działa u innych przedsiębiorców – przegląd krótkich rad w temacie zapobiegania rotacji pracowników.Koszty rotacji

Zwolnienia pracowników pociągają za sobą konieczność zatrudnienia nowych osób. A rekrutacja kosztuje. Pochłania czas działów HR zaangażowanych w pozyskanie i szkolenie kandydatów do pracy. Nowa osoba potrzebuje czasu na wdrożenie, a na początku pracy jej wydajność jest znacznie niższa, niż doświadczonego pracownika. Przedsiębiorstwo traci więc nie tylko czas, ale i pieniądze. Dodatkowo wysoka rotacja sprawia, że firma traci zasób, którego nie nabędzie szybko: wiedzę i know how wprawionych w działanie firmy pracowników. Rób więc wszystko, aby jej zapobiec.
Doceniaj

Pracownicy doceniani mają poczucie przynależności do firmy. Czują się jej częścią, co sprawia, że nie widzą potrzeby szukania nowego pracodawcy, bo dobrze im tu, gdzie są. Osoby, które widzą, że ich praca ma sens i jest doceniana chętniej angażują się w nowe projekty. Możliwość awansu i jasno określona ścieżka kariery są bardzo motywujące.
Dawaj feedback

Aby pracownicy mogli poprawiać swoje umiejętności i efektywnie pracować nad zadaniami niezbędne są informacje zwrotne. Tzw. konstruktywna krytyka powinna zawierać wskazówki co, jak i dlaczego należy poprawić. Ale feedback może i powinien od czasu do czasu być także pozytywny, bo inspiruje i motywuje bardziej niż nieustanne wytykanie błędów. Pracownicy muszą także czuć, że ich zdanie się liczy. Nie poprzestawaj więc na feedbacku, ale otwórz się na szczerą komunikację i wsłuchuj się w to, co mówią twoi ludzie.
Buduj zaangażowanie

Oprócz wyrazów uznania, zaangażowanie powstaje dzięki perspektywom na rozwój i nowym możliwościom. Pracownicy muszą widzieć, że ich praca realnie poprawia wyniki firmy i daje także szanse na podnoszenie kwalifikacji i rozwój osobisty.
Zapewnij przestrzeń do nauki i rozwoju

Kluczowe będzie więc stworzenie w firmie warunków do rozwoju i nauki. Inwestycja w szkolenia, kursy, konferencje pracowników podnosi ich motywację i zwiększa lojalność. Zyskujesz podwójnie, bo możesz wykorzystać nowe umiejętności twoich pracowników dla rozwoju firmy.
Wprowadź system motywacyjny

Nic tak nie motywuje do działania jak nagrody. Programy motywacyjne, zapewniające dodatkowe bonusy za osiągnięcia i zaangażowanie, mogą znacząco podnieść zaangażowanie zespołu i pośrednio zmniejszać rotację. Nie zawsze i nie tylko powinny to być wyłącznie nagrody finansowe, czyli premie. Elastyczne godziny pracy, hybrydowy tryb pracy, praca zdalna, dodatkowe dni urlopu lub krótszy czas pracy, cały wachlarz nagród rzeczowych i działania z zakresu work-life balance – możliwości jest naprawdę wiele.Zgrany zespół

Za rotację pracowników w dużej mierze może odpowiadać także atmosfera i relacje panujące w zespole.  Jak zadbać o to by były dobre? Nic tak nie łączy jak wspólne, pozytywne przeżycia, dlatego sprawdzą się tu wszelkiego rodzaju wyjścia i imprezy integracyjne i okolicznościowe, wspólne spożywanie posiłków, celebrowanie urodzin i świąt.  Zgrany zespół powstaje, gdy każdy pracownik czuje się akceptowany i równo traktowany, zarówno przez przełożonych, jak i kolegów z pracy. Słowem, dopilnuj, by w firmie panowała wspierająca kultura organizacyjna.


Implementacja tych wskazówek może uchronić cię przed utratą doświadczonych pracowników oraz pomóc stworzyć bardziej stabilne, przyjazne środowisko pracy. Z korzyścią dla twoich obecnych i przyszłych pracowników, i z korzyścią dla produktywności twojej firmy.Autor: Agnieszka Kopaczewska-Lisek, Redaktor WERBEO