Biznes

Rozpoczęcie procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0

04 maj 2021

Z końcem kwietnia 2021 r. rozpoczęły się umorzenia subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej 1.0. Umorzenie w przypadku branż najbardziej poszkodowanych następuje w pełnej kwocie subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 1.0. Umorzenie dla tych branż nastąpi bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia.

źródło: fot. Pixabay

W związku z pandemią COVID-19 przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro-, małe i średnie) mogły korzystać z subwencji przyznawanych przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach tzw. Tarczy Finansowej 1.0. Przy tym firmy, które wiosną 2020 r. skorzystały w ramach Tarczy 1.0 z subwencji PFR, pierwotnie miały zwracać co najmniej 25% otrzymanej kwoty. Obecnie z tego obowiązku zwolniono firmy działające pod 54 kodami PKD. Umorzenie (częściowe czy całościowe) nie dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  • zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawiesili jej prowadzenie),
  • otworzyli likwidację, postępowanie upadłościowe/restrukturyzacyjne

- w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania wsparcia. Tacy przedsiębiorcy będą musieli zwrócić całość subwencji....


źródło: www.inforfk.pl