Prawo

Nie wszyscy młodzi będą zwolnieni z PIT

12 czerwiec 2019

Rząd realizuje zapowiedzi z tzw. nowej piątki PiS. Podatku PIT nie zapłacą osoby wieku do 26 lat, których dochody nie przekroczą 85,5 tys. Ci, którzy wybiorą ulgę dla młodych, nie będą mogli jednak skorzystać z 50 proc. kosztów. Tak wynika z opublikowanego właśnie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

źródło: iStock, www.prawo.pl

Ministerstwo Finansów skierowało właśnie do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzający zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia. Zgodnie z nim zwolnione z PIT będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy (...) oraz przychody z umów zlecenia (...), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.  To realizacja jednego z punktów programu przedstawionego pod koniec lutego przez Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS (tzw. piątki Kaczyńskiego czy nowej piątki PiS). Zwolnienie z PIT ma zachęcić młode osoby do podejmowania zatrudnienia. Według MF nowe przepisy mogą objąć ok. 2 mln osób.

PIT za 2019 rok z niższym limitem

Resort finansów tłumaczy, że limit roczny odpowiada górnej granicy obecnego pierwszego przedziału skali podatkowej.  Tyle, że  w odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 zł (5/12 z 85 528 zł = 35 636,67 zł). - Niższy limit za 2019 r. jest konsekwencją planowanego wejścia w życie zwolnienia, tj. z dniem 1 sierpnia 2019 r. wraz z możliwością jego zastosowania już w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia  - czytamy w uzasadnieniu. Po raz pierwszy limit w maksymalnej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Mimo zwolnienia podatkowego przychody będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Projekt bowiem realizuje  zapowiedź rządu dotyczącą  likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia, a nie likwidacji obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne  - czytamy w uzasadnieniu.

Bez autorskich kosztów

W przypadku zastosowania ulgi dla młodych zniknie prawo do 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Zwykle korzystają z niego twórcy, np. programiści, graficy. Odliczenie od przychodu 50-proc. kosztów daje spore korzyści, twórca ma bowiem mniejszy dochód, płaci niższy podatek i w efekcie dostaje więcej na rękę. MF zwraca jednak uwagę, że będąc zatrudnionym na umowę o pracę pracownik nie ponosi kosztów faktycznych. Wszelkie nakłady związane z organizacją pracy ponosi bowiem pracodawca....

czytaj więcej: www.prawo.pl


autor: Jolanta Ojczyk

źródło: www.prawo.pl