Prawo

Pracodawca zapłaci ZUS za błąd w świadectwie pracy

18 październik 2019

Na początku kwietnia br. jeden z moich byłych pracowników wykrył błąd w swoim świadectwie pracy, o czym niezwłocznie poinformował ZUS. Gdyby do tej pomyłki nie doszło, były podwładny nie miałby prawa do emerytury.

źródło: ShutterStock, gazetaprawna.pl

ZUS teraz domaga się ode mnie zwrotu wysokiej kwoty z tytułu nienależnie wypłaconego świadczenia i odsetek za ostatnich pięć lat od chwili zauważenia błędu. Czy stanowisko organu rentowego jest słuszne, szczególnie że wypłacał świadczenie nawet po otrzymaniu informacji o błędzie?

ZUS ma w tym przypadku częściowo rację, a wynika to z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Jej przepisy są tak skonstruowane, że co do zasady skutkami błędu obciążany jest podmiot, który go popełnił. Jeśli więc to nie były pracownik popełnił błąd, a jego pracodawca, który przedstawił nieprawdziwe dane w świadectwie pracy, to właśnie firma powinna ponieść konsekwencje finansowe swojej pomyłki, a przez to – nieprawidłowej decyzji ZUS.
Nienależne świadczenia

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy systemowej osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Ustawa za nienależne świadczenia uważa się:

    - świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
    - świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia.

W świetle wyroku Sądu Najwyższego z 15 września 2015 r., sygn. akt: III UK 18/15, ZUS nie może żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż ostatnie trzy lata przed wykryciem nieprawidłowości, chyba że zainteresowany poinformował organ rentowy, że owo świadczenie mu się nie należy, a nadal je otrzymywał. W takim przypadku zwrot należy się jedynie za ostatnie 12 miesięcy. Przytoczony pogląd SN znajduje więc odzwierciedlenie w art. 84 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. ...

czytaj więcej: www.gazetaprawna.pl


autor: Anna Borysewicz

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

×

Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

Wersja mobilna już wkrótce

Ciężko pracujemy nad wersją mobilną...

Tymczasem wypróbuj wersję na komputer.