Prawo

MF wyjaśnia, jak korzystać z wykazu podatników VAT

14 listopad 2019

Korzystanie z wykazu podatników VAT nie jest obowiązkowe. Jednak brak weryfikacji kontrahenta w wykazie ma negatywne konsekwencje ‒ twierdzi Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na jedno z pytań w sprawie wykazu podatników VAT. Na stronie MF i na portalu podatkowym tych pytań i odpowiedzi jest kilkadziesiąt. Urzędnicy liczą na to, że dzięki nim podatnikom łatwiej będzie przygotować się do korzystania z wykazu.

źródło: iStock , www.prawo.pl

Te negatywne konsekwencje to niedochowanie należytej staranności, brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów lub podważenie takiego zaliczenia (od 1 stycznia 2020 r.) oraz ryzyko poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT, który wynika z tej niezweryfikowanej płatności (od 1 stycznia 2020 r.).

Opublikowane właśnie przez Ministerstwo Finansów nowe pytania i odpowiedzi w sprawie wykazu podatników VAT mają związek z nałożonym na podatników obowiązkiem zapłaty (za towary i usługi) na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym i z odpowiedzialnością solidarną w VAT. - Oznacza to, że do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą konsekwencji podatkowych ‒ podkreśla ministerstwo.

Rachunki cesyjne poza wykazem

Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, opublikowany właśnie zestaw nowych pytań i odpowiedzi został przygotowany m.in. na bazie pytań wpływających do Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy np. rachunków wirtualnych kontrahentów, płatności za pomocą karty debetowej, kredytowej lub szybkich płatności internetowych, a także płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów, którzy nie są zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy VAT. Wśród nich znalazła się też zapowiedź zmiany przepisów w zakresie tzw. rachunków cesyjnych, które są faktycznie rachunkami rozliczeniowymi, tworzonymi przez banki przy każdej umowie kredytu. Dotychczas nie było ich potrzeby zgłaszania fiskusowi. Czy teraz będzie to konieczne na potrzeby wykazu podatników VAT? MF twierdzi, że planowane są prace legislacyjne, aby po 1 stycznia 2020 r. podatnicy nie musieli sprawdzać rachunków cesyjnych w wykazie.

  - Obecnie podatnicy mają czas, aby poznać zasady funkcjonowania wykazu, sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach, jak również zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie ‒ podkreśla MF. Jednocześnie przypomina, że w wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. - Jeżeli zatem do działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (tzw. ROR), to taki rachunek nie będzie zamieszczony w wykazie ‒ ostrzega ministerstwo....

czytaj więcej: www.prawo.pl


autor: Grażyna J. Leśniak

źródło: www.prawo.pl