Biznes

Rotacja w firmach maleje. Pracownicy z niepewnością spoglądają w przyszłość

15 styczeń 2020

Mniejsza rotacja w firmach, spadek znaczenia wynagrodzenia jako czynnika, który wpływa na decyzje zawodowe Polaków oraz skrócenie czasu poszukiwania nowego zatrudnienia to główne wnioski z najnowszej edycji raportu „Monitor Rynku Pracy”, realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad.

źródło: fot.fotolia, www.pulshr.pl

  • Co piąta osoba w czwartym kwartale 2019 r. zmieniła pracodawcę. Tyle samo osób zdecydowało się na zmianę stanowiska w obrębie jednej firmy.
  • Chęć rozwoju zawodowego pozostała kluczowym powodem zmiany pracy dla 46 proc. Polaków - obserwujemy jednak spadek znaczenia tego czynnika z 53 proc. w trzecim kwartale ubiegłego roku.
  • Coraz mniej osób wskazuje także na możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia – 43 proc., tj. spadek o 5 punktów procentowych względem trzeciego kwartału 2019 r.

20 proc. Polaków w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmieniło pracodawcę. To o 2 punkty procentowe mniej niż w trzecim kwartale 2019 r. oraz tyle samo co rok temu. Dane te wskazują na cykliczność zmian na rynku pracy.

Najczęściej pracę zmieniali mieszkańcy miast powyżej 200 tys., od 20 do 50 tys. oraz do 20 tys. mieszkańców (po 22 proc.). Najmniej mobilne w tej kategorii były osoby, które mieszkają na wsiach poza obrębem aglomeracji (13 proc.).

W podziale na regiony najbardziej mobilni na rynku pracy (25 proc.) byli Polacy na wschodzie kraju (województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie), najmniej natomiast Ci zamieszkujący obszary zachodnie (województwa lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie) – 15 proc.

Znacznie częściej miejsce zatrudnienia zmieniali też ludzie z najmłodszej grupy wiekowej (18-29 lat). Współczynnik rotacji pomiędzy firmami wyniósł tutaj 35 proc. Najmniejszy odsetek osób (10 proc.), które zmieniły pracodawcę, odnotowano w grupie od 40 do 49 lat.

Obserwujemy też korelację pomiędzy poziomem wykształcenia a zmianą pracodawcy. Częściej decydowały się na to osoby z wykształceniem podstawowym (22 proc.) niż wyższym (18 proc.). W analizowanym okresie zatrudniającego rzadziej zmieniali mężczyźni (18 proc.) niż kobiety (22 proc.).

Najczęściej pracę zmieniali kasjerzy i sprzedawcy

W podziale na stanowiska największą rotację między firmami widać wśród sprzedawców i kasjerów (35 proc.), robotników niewykwalifikowanych (30 proc.) oraz inżynierów (28 proc.). Najrzadziej pracę zmieniały osoby zatrudnione na stanowiskach kierowników średniego (11 proc.) i wyższego szczebla (12 proc.) oraz techników i robotników wykwalifikowanych (13 proc.)....

czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: jk

źródło: www.pulshr.pl